English

Image

U1-E8

16
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  leisure

  sự khó chịu

  sự thư giãn

  sự bận rộn

  sự vui vẻ

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  craft

  đồ dùng học tập

  đồ chơi

  đồ thủ công

  bộ đồ thủ công

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  adore

  mê, thích

  ghét

  không quan tâm

  nghiện

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes