Physics, Science

8th -

University

Image

Bryła sztywna

370
plays

16 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Definicję momentu siły poprawnie przedstawia wzór

   M =F ×r \overrightarrow{M\ }=\overrightarrow{F\ }\times\overrightarrow{r\ }  

   M=rFcosM=r\cdot F\cdot\cos\propto  

   M =r ×F \overrightarrow{M\ }=\overrightarrow{r\ }\times\overrightarrow{F\ }  

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Jeżeli suma wszystkich sił działających na bryłę jest równa zeru, to możemy być pewni, że:

  bryła nie porusza się

  bryła obraca się ruchem jednostajnym lub nie obraca się

  bryła obraca się ruchem jednostajnym

  prędkość środka masy bryły nie zmienia się

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Gdyby siła przyłożona do bryły zwiększyła się 3 razy, a ramię tej siły zmalałoby 9 razy, to przyspieszenie kątowe, z jakim ciało się porusza:

  wzrosłoby 9 razy

  zmalałoby 9 razy

  wzrosłoby 3 razy

  zmalałoby 3 razy

  nie zmieniłoby się

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?