pencil-icon
Build your own quiz

Social Studies

9th

grade

Image

ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ

25
plays

12 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು?

  1950

  1949

  1948

  1948

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು?

  1946

  1947

  1948

  1949

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು?

  ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು

  ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್

  ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

  ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?