Biology

SOAL BIOLOGI JARINGAN TUMBUHAN KELAS XI

502
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Seorang siswa SMA mengamati irisan akar bawang merah di bawah mikroskop. Untuk memahami bentuk-bentuk yang teramati pada sediaan itu, ia perlu mempelajari ....

  Fisiologi

  Sitologi

  Histologi

  Morfologi

  embriologi

 • 2. Multiple-choice
  2 minutes
  1 pt

  Akar cabang pada tumbuhan dikotil muda tumbuh dari daerah ....

  Perisikel

  Endodermis

  kambium vaskuler

  Korteks akar

  Sel – sel meristematik protodermis

 • 3. Multiple-choice
  2 minutes
  1 pt
  Image

  Perhatikan gambar berikut.


  Bagian batang yang bertanda X dan Y berfungsi untuk ....

  Membentuk kulit kayu dan jaringan kayu

  Tempat terjadinya pertukaran gas dan pertumbuhan batang

  Menyimpan cadangan makanan dan pengangkutan mineral

  Mengangkut air, garam mineral, dan untuk pertumbuhan primer

  Mengangkut hasil fotosintesis dan untuk pertumbuhan sekunder

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes