pencil-icon
Build your own quiz

Other

8th

grade

Image

Modyul 1: Ang Pamilya Bilang Natural na Institusyon

21
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Ang ating lipunan ay binubuo ng iba't-ibang institusyon o sektor. Alin sa mga institusyon sa lipunan ang itinuturing na pinakamaliit at pangunahing institusyon?

  Paaralan

  Pamilya

  Pamahalaan

  Barangay

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Sinasabi na ang pamilya ay isang natural na institusyon. Alin sa sumusunod na pahayag ang dahilan?

  Ang bawat pamilya ay kasapi ng iba't-ibang institusyon ng lipunan

  Ang mga institusyon sa lipunan ay naitatag dahil sa pagdami ng pamilya

  Nabuo ang pamilya dahil sa pagmamahalan ng dalawang taong nagpasiyang magpakasal at magsama nang habambuhay

  Sa pamilya nahuhubog ang mabuting pakikipag-ugnayan at pagpapahalaga sa kapwa

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ang bawat pamilya ay ginagabayan ng batas ng malayang pagbibigay (law of free giving). Alin sa sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa nasabing batas?

  Isang ama na naghahanapbuhay upang maibigay ang pangangailangan ng kaniyang pamilya

  Pinag-aral ng mga magulang ang kanilang anak upang sa pagdating ng panahon sila naman ang maghahanapbuhay sa pamilya

  Naging masipag ang anak sa paglilinis ng bahay dahil nais niyang mabigyan ng karagdagang baon sa eskwela

  Nais ng magulang na may mag-aaruga sa kanilang pagtanda kung kaya't inaaruga nila nang mabuti ang kanilang anak

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?