SUPER

World Languages, Social Studies

7th -

8thgrade

Image

Tham dự tiệc & Lễ hội (Attending a Meeting / Party)

14
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Viết chính tả với Hội:

  Ở nhà em gọi ................................................... hay em hay chị anh (10 chữ)

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt
  Image

  Khi được mời tham dự tiệc sinh nhật của bạn, ta phải chuẩn bị những gì?

  Cách ăn mặc – quần áo

  Quà

  Không chuẩn bị gì cả

  Sắp xếp thời gian đi dự tiệc

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt
  Image

  Tại sao em nên hồi đáp thư mời tham dự tiệc sinh nhật của bạn?

  Để gia chủ sắp xếp việc tổ chức

  Để gia chủ sắp xếp chỗ ngồi

  Để gia chủ sắp xếp các món ăn

  Để gia chủ sắp xếp quà trả lễ

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?