Quiz
ข้อสอบเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 1
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (20 questions) Show answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  การแบ่งทวีปอเมริกาเหนือออกเป็นแองโกลอเมริกาและลาตินอเมริกายึดอะไรเป็นแนวแบ่ง

  answer choices

  แม่น้ำยูคอน

  แม่น้ำโคโลราโด

  แม่น้ำมิสซิสซิปปี

  แม่น้ำรีโอแกรนด์

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ภูมิภาคอเมริกากลางได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมมาจากประเทศใด

  answer choices

  อังกฤษ–ชิลี

  อิตาลี–ฝรั่งเศส

  สเปน–โปรตุเกส

  แคนาดา–โปรตุเกส

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  แกรนด์แคนยอน เป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของแม่น้ำอะไร

  answer choices

  แม่น้ำมิสซูรี

  แม่น้ำโอไฮโอ

  แม่น้ำโคโลราโด

  แม่น้ำรีโอแกรนด์

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ยอดเขาเมานต์แมกคินลีย์อยู่ในแนวทิวเขาหรือเทือกเขาอะไร

  answer choices

  ร็อกกี

  แคสเคด

  อะแลสกา

  เซียร์ราเนวาดา

 • Question 5
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  บริเวณที่กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม กับ กระแสน้ำเย็นแลบราดอร์ ไหลมาบรรจบกัน เรียกว่าอะไร

  answer choices

  แกรนด์แบงค์

  คูริลแบงก์

  ดอกเกอร์แบงก์

  เวสต์แบงค์

 • Question 6
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ภูมิอากาศแบบทุนดราจะอยู่ตอนใดของทวีปอเมริกาเหนือ

  answer choices

  พบอยู่ทั่วไปทางตอนเหนือจนถึงตอนกลางของทวีป

  ด้านตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา

  ตอนเหนือสุดของประเทศแคนาดา

  ตอนเหนือสุดบริเวณอ่าวฮัดสัน

 • Question 7
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ทำไมบริเวณที่ราบสูงเม็กซิโกจึงมีพืชพรรณธรรมชาติ ประเภทตะบองเพชร

  answer choices

  เพราะอยู่บนที่ราบสูง

  เพราะอยู่ห่างไกลจากทะเล

  เพราะมีฝนตกน้อยกว่าที่อื่น

  เพราะภูมิอากาศแบบทะเลทราย

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  พืชพรรณธรรมชาติแบบสะวันนาปรากฏในภูมิอากาศแบบใด

  answer choices

  แบบอบอุ่นชื้น

  แบบป่าฝนเขตร้อนชื้น

  แบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย

  ร้อนชื้นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  แหล่งผลิตถ่านหินที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนืออยู่ในเทือกเขาใด

  answer choices

  เทือกเขาโคสต์

  เทือกเขาแคสเคด

  เทือกเขาอะแลสกา

  เทือกเขาแอปพาเลเชียน

 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  แหล่งทำเหมืองแร่มากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือประเทศใด

  answer choices

  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก

  แคนาดา เม็กซิโก คิวบา

  คิวบา ปานามา เม็กซิโก

  คิวบา ฮอนดูรัส เม็กซิโก

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ทำไมประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาจึงมีแนวโน้มขยายพื้นที่ป่ามากขึ้นเรื่อย ๆ

  answer choices

  เพราะมีระบบการจัดการดูแลพื้นที่ป่าไม้อย่างดี มีการควบคุมดูแลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ อย่างเข้มงวด

  เพราะมีภูมิอากาศหลากหลายเหมาะสมกับป่าไม้ทุกชนิด

  เพราะประชากรนิยมปลูกป่าเพื่อทำอุตสาหกรรมป่าไม้

  เพราะพื้นที่ในการทำป่าไม้มีปริมาณมากกว่าแถบอื่น

 • Question 12
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ทำไมจำนวนสัตว์ป่าจึงมีจำนวนลดลงมากในอเมริกากลาง

  answer choices

  เพราะภูมิอากาศแปรปรวน

  เพราะเกิดภัยธรรมชาติอยู่เสมอ

  เพราะถูกทำลายถิ่นที่อยู่และถูกล่า

  เพราะขาดการเพาะพันธุ์ที่เหมาะสม

 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  กลุ่มตระกูลภาษาอินโด - ยูโรเปียน ที่ใช้ในทวีปอเมริกาเหนือ มีอะไรบ้าง

  answer choices

  ภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส

  ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส

  ภาษาฝรั่งเศส โปรตุเกส สเปน

  ภาษาอังกฤษ โปรตุเกส สเปน

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ทำไมชาวผิวดำจึงตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาและแถบหมู่เกาะอินดีสตะวันตก

  answer choices

  เพราะชาวผิวดำส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมจึงต้องมีถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่กว้างใหญ่

  เพราะเริ่มแรกถูกชาวตะวันตกจับตัวจากทวีปแอฟริกาเป็นแรงงานทาสในแถบนี้

  เพราะบริเวณดังกล่าวมีภูมิอากาศอบอุ่นถึงร้อนไม่หนาวเย็นจนเกินไป

  เพราะชาวผิวดำต้องการรับจ้างทำงานในไร่หรือฟาร์มใหญ่ๆ

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ทำไมประชากรในสหรัฐอเมริกาจึงมีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์สูงขึ้น

  answer choices

  เพราะมีการผสมผสานระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองต่าง ๆ

  เพราะมีการรับผู้ลี้ภัยจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

  เพราะมีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาเป็นจำนวนมาก

  เพราะชนเผ่าพื้นเมืองเดิมมีจำนวนหลายเผ่า

 • Question 16
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  พืชเศรษฐกิจอันดับ 1 ของประเทศสหรัฐอเมริกาคืออะไร

  answer choices

  ข้าวเจ้า

  ข้าวฟ่าง

  ข้าวสาลี

  ข้าวโพด

 • Question 17
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  น่านน้ำในเกาะนิวฟันด์แลนด์เป็นบริเวณที่มีปลาชุกชุมเนื่องจากอิทธิพลของอะไร

  answer choices

  ที่ตั้ง

  กระแสน้ำ

  ทิศทางลมประจำ

  ลักษณะภูมิประเทศ

 • Question 18
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  กลุ่มประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ คือข้อใด

  answer choices

  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก

  สหรัฐอเมริกา คิวบา ปานามา

  แคนาดา เม็กซิโก ปานามา

  แคนาดา คิวบา เม็กซิโก

 • Question 19
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  สินค้าส่งออกสำคัญของประเทศในอเมริกากลางและแถบทะเลแคริบเบียน คือสินค้าประเภทใด

  answer choices

  ประมง

  เหมืองแร่

  เกษตรกรรม

  อุตสาหกรรม

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใด ประเทศในแถบอเมริกากลางและแถบทะเลแคริบเบียนจึงมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ค่อนข้างน้อย

  answer choices

  เพราะประชาชนมีการศึกษาน้อย

  เพราะมีพื้นที่น้อยเกือบทุกประเทศ

  เพราะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ

  เพราะขาดแคลนทุนและเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Create
Join a game