Physics

9th

grade

Image

Định luật OHM

13
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?

  Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế.

  Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

  Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế.

  Giảm khi hiệu điện thế tăng.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào?

  Tăng 4 lần.

  Giảm 4 lần.

  Tăng 2 lần

  Giảm 2 lần

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có dạng là

  một đường cong đi qua gốc tọa độ.

  một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

  một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

  một đường cong không đi qua gốc tọa độ.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?