Arts

3rd

grade

Image

Ngược dòng thời gian!

824
plays

6 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Nhạc sĩ Mozart sinh năm bao nhiêu?

  Năm 1756

  Năm 1757

  Năm 1765

  Năm 1775

 • 2. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Tên đầy đủ của nhạc sĩ Mozart là gì?

  Wolfgang Amadeus Mozart

  Wolfgang Mozart Amadeus

  Mozart Wolfgang Amadeus

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Nhạc sĩ Mozart sinh ra ở đâu?

  Nước Ý

  Nước Áo

  Nước Pháp

  Nước Mỹ

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?