Quiz
MODUL 5 TS25 PENANDAARASAN SEKOLAH TS
a few seconds ago by
hanifm
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (10 questions) Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  SK Dengkil telah menetapkan Hala Tuju Sekolah pada tahun 2019 KECUALI...

  answer choices

  Membudayakan elemen PTS pembelajaran koperatif dan kolaboratif

  Mencapai KPI GB bagi kemenjadian murid sekolah

  Mencapai dan mengekalkan taraf Band 2

  Menaiktarafkan bangunan sekolah

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Murid-murid yang tinggal di Asrama Desa SK Dengkil terdiri daripada...

  answer choices

  Murid-murid Tahap 1 sahaja

  Murid-murid Tahap 2 sahaja

  Murid-murid Tahap 1 dan 2

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah elemen tambahan yang ditulis oleh guru pada papan putih di dala kelas (SK Dengkil) selain daripada Objektif Pembelajaran (OP) dan Kriteria Kejayaan (KK)?

  answer choices

  Instumen Segak

  Instrumen PAJSK

  Instrumen Pentaksiran

  Instrumen Sumatif

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut ialah Fokus Utama / Hala Tuju SK Dengkil pada tahun 2016 KECUALI...

  answer choices

  Menghidup dan membudayakan elemen PST

  Melaksanakan Perancangan RPH menepati Gagne

  Memberikan kuasa autonomi kepada MLT

  Memastikan setiap ibu bapa memberi sumbangan

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah model atau acuan yang digunakan untuk menjayakan transformasi sekolah di SMK Dato' Shahardin, Labu?

  answer choices

  Acuan Sekolah Amanah

  Acuan Genosis

  Acuan STEM

  Menggunakan acuan sendiri

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah TIGA strategi utama PLC yang dijalankan di SMK Dato' Shahardin?

  answer choices

  Instructional Coaching

  Lesson Study

  Teacher Sharing Session

  Video Critique

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut antara cara yang dilaksanakan SMK Dato' Shahardin mengatasi isu kekurangan dana untuk menjayakan TS?

  answer choices

  Kitar Semula BBM, sumber dan alatan pada hujung tahun

  Pengetua dan GPK menaja semua aktiviti

  Sumbangan Ibu Bapa dan Guru

  Membentuk Kumpulan kecil guru untuk berkongsi LCD

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara cara SMK Dato' Shahardin mengatasi isu kekangan guru untuk menjayakan Program Transformasi Sekolah ialah ...

  answer choices

  Learning Walk

  Pantau-Tegur-Pantau semula

  Pantau-Tegur dan Terus-Tegur

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah PIBG SMK Dato' Shahardin, khasnya ibu bapa dapat membantu menjayakan Program TS?

  answer choices

  Memberi sumbangan kemahiran seperti bertukang, menjahit dan lain-lain

  Menaja kewangan

  Menaja kertas A4

  Sumbangan kewangan untuk majlis-majlis tertentu

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah SK Dengkil membudayakan PAK 21 dalam PdP?

  answer choices

  Melaksanakan 'Learning Walk' secara tekal dan berterusan

  Melaksanakan 'Learning Walk' secara sekali-sekala

  Melaksanakan 'Learning Walk' setahun hanya sekali

  Melaksanakan 'Video Critique' secara tekal dan berterusan

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Create
Join a game