Quiz
Kuiz Modul 2 C&M TS25
a few seconds ago by
hanifm
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (15 questions) Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mentor adalah seorang individu dengan pengalaman dan pengetahuan luas yang komited untuk memberikan sokongan dan saranan kerjaya atau pekerjaan kepada individu lain yang kurang berpengalaman.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Coach adalah seorang individu yang membantu individu lain untuk berusaha berterusan dalam meningkatkan kompetensi atau prestasi kerja.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kaunselor adalah individu yang terlibat dalam proses memberi sokongan kepada individu lain untuk mengenal pasti dan mengatasi masalah peribadi atau kemahiran yang memberi kesan terhadap prestasi.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Seseorang coach yang baik kebiasaannya mempunyai kemahiran dalam (1) membina rapport dengan coachee, (2) mendengar, (3) menyoal, (4) memparafrasa dan (5) memberi maklum balas.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Coaching dilihat sebagai pelengkap kepada penyelesaian yang lain-lain. Di antara faedah-faedah yang berkaitan dengan coaching iaitu memberi kuasa kepada coachee dan menggalakkan mereka untuk mengambil tanggungjawab sendiri.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Semasa sesi coaching, apakah yang sepatutnya berlaku?

  Coach berkongsi situasi atau masalah dengan coachee, menimbulkan soalan, memberi cadangan di mana keputusan muktamad dibuat.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Agar sesi coaching dapat dijalankan dengan berkesan, berikut perubahan set minda yang diperlukan seorang coach.

  Memberi nasihat, memberitahu kepada penyoal

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Membina hubungan yang baik dan kepercayaan merupakan suatu perkara yang amat diperlukan sepanjang sesi coaching. Berikut antara nilai yang diperlukan bagi membina hubungan dan kepercayaan tersebut:

  Bertanggungjawab dan boleh dipercayai

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Semasa sesi coaching, soalan bersifat menghukum hendaklah dielakkan dengan menggantikannya dengan soalan neutral. Berikut soalan neutral.

  "Mengapakah cikgu mengambil masa yang begitu banyak menyediakan laporan post mortem peperiksaan? Tarikh akhirnya, esok."

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut soalan yang sesuai di peringkat MATLAMAT (Goals-G).

  "Apakah yang ingin dicapai semasa sesi ini?"

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut soalan yang sesuai di peringkat REALITI (Reality-R).

  "Apakah yang akan dilakukan? Bilakah tindakan ini dilakukan?"

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut soalan yang sesuai di peringkat PILIHAN (Options-O) .

  "Apakah yang boleh dilakukan untuk mengubah situasi ini? Apakah yang berfungsi?"

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut soalan yang sesuai di peringkat AKAN LAKUKAN (Will Do-W).

  "Apakah yang akan dilakukan?Bilakah akan dilakukan?"

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mendengar merupakan teras kepada coaching dan merupakan bahagian yang paling penting dalam proses coaching. Berikut perangkap yang sering timbul semasa mendengar coachee bercakap.

  Perbualan dalaman

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Salah satu tindakan atau tugas kita semasa mendengar adalah menyatakan semula atau parafrasa apa yang diungkapkan oleh coachee. Berikut antara pernyataan awal coach semasa parafrasa.

  "Saya tertanya-tanya, apakah yang sedang berlaku dalam fikiran cikgu sekarang?"

  answer choices

  Betul

  Salah

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Create
Join a game