Quiz
Modul 1 : Bimbingan & Pementoran
a few seconds ago by
hanifm
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (20 questions) Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan salah-satu daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Objektif-objektif Program Transformasi Sekolah 2025(TS25) adalah berfokuskan kepada (1) Mengaplikasi konsep dan amalan PdP terbaik, (2) Membangunkan kepakaran dalaman kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan dan (3) Membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Terdapat empat komponen dalam dalam konsep Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) iaitu (1) Persekitaran PdP bermakna, (2) Guru berkualiti, (3) Pemimpin berkesan dan (4) Sokongan PIBG & komuniti.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Terdapat lima aspirasi murid seperti yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 iaitu (1) Pengetahuan, (2) Kemahiran berfikir, (3) Kemahiran Memimpin, (4) Etika dan kerohanian, serta (5) Identiti nasional.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aspirasi ke-10 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah untuk memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang boleh dicapai dengan merasionalisasikan program berimpak rendah serta mengagihkan peruntukan kepada bidang paling kritikal seperti peningkatan kemahiran dan latihan guru.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mentor adalah seorang individu dengan pengalaman dan pengetahuan luas yang komited untuk memberikan sokongan dan saranan kerjaya atau pekerjaan kepada individu lain yang kurang berpengalaman

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Coach adalah seorang individu yang membantu individu lain untuk berusaha berterusan dalam meningkatkan kompetensi atau prestasi kerja.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kaunselor adalah seorang individu yang terlibat dalam proses memberi sokongan kepada individu lain untuk mengenal pasti dan mengatasi masalah peribadi atau kemahiran yang memberi kesan terhadap prestasi

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Seseorang coach yang baik kebiasaannya mempunyai kemahiran dalam (1) membina rapport dengan coachee, (2) Mendengar, (3) Menyoal, (4) Memparafrasa dan (5) memberi maklum balas

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Coaching dilihat sebagai pelengkap kepada penyelesaian yang lain-lain. Di antara faedah-faedah yang berkaitan dengan coaching:


  Memberi kuasa kepada coachee dan menggalakkan mereka untuk mengambil tanggungjawab sendiri.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Semasa sesi coaching, apakah yang sepatutnya berlaku?


  Coach berkongsi situasi atau masalah dengan coachee, menimbulkan soalan, memberi cadangan di mana keputusan muktamad dibuat.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Agar sesi coaching dapat dijalankan dengan berkesan, berikut adalah perubahan set minda yang diperlukan seorang coach.


  Memberi nasihat, memberitahu kepada menyoal

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Membina hubungan yang baik dan kepercayaan adalah suatu perkara yang amat diperlukan sepanjang sesi coaching. Berikut adalah antara nilai yang diperlukan bagi membina hubungan dan kepercayaan tersebut:


  Bertanggungjawab dan boleh dipercayai

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Semasa sesi coaching. Soalan bersifat menghukum adalah dielakkan dengan menggantikannya dengan soalan neutral. Berikut adalah soalan neutral.


  “Mengapakah cikgu mengambil masa yang begitu banyak menyediakan laporan post mortem peperiksaan? Tarikh akhirnya, esok.”

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah soalan yang sesuai di peringkat MATLAMAT (Goals - G).


  “Apakah yang ingin dicapai semasa sesi ini?”

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 16
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah soalan yang sesuai sesuai di peringkat REALITI (Reality - R).


  “Apakah yang akan dilakukan? Bilakah akan melakukannya?”

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah soalan yang sesuai di peringkat PILIHAN (Options - O).


  “Apakah yang boleh dilakukan untuk mengubah situasi ini? Apakah yang berfungsi?”

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah soalan yang sesuai di peringkat AKAN LAKUKAN (Will Do - W).


  “Apakah yang akan dilakukan? Bilakah akan melakukannya?”

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mendengar adalah teras kepada coaching dan merupakan bahagian yang paling penting dalam proses coaching. Berikut adalah perangkap yang sering timbul semasa mendengar coachee bercakap. *


  Perbualan dalaman...

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 20
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Salah satu tindakan atau tugas kita semasa mendengar adalah menyatakan semula atau paraprasa apa yang diungkapkan oleh coachee. Berikut adalah antara pernyataan awal coach semasa parafrasa. *


  “Saya tertanya-tanya, apakah yang sedang berlaku dalam fikiran cikgu sekarang?”

  answer choices

  Betul

  Salah

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Create
Join a game