History

KERAJAAN MARITIM HINDU-BUDHA DAN ISLAM

3
plays

30 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Pada masa Hindu-Budha kegiatan perdagangan di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni perdagangan maritim dan perdagangan agraris. Perdagangan maritim dilakukan oleh kerajaan yang berada di pesisir sedangkan perdagangan agraris dilakukan oleh kerajaan yang berada di pedalaman.

  Berikut merupakan kerajaan yang melakukan perdagangan maritim ....

  Kerajaan Kutai

  Kerajaan Sriwijaya

  Kerajaan Tarumanegara

  Kerajaan Mataram kuno

  Kerajaan Singasari

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Fakta-fakta yang memperkuat dugaan pusat kekuasaan kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang adalah. . .

  Palembang terletak persis pada jalur perdagangan di selat malaka

  Orang-orang arab menyebut kerajaan Sriwijaya dengan Sribusa

  Istana kekuasaan kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang

  Candi-candi peninggalan kerajaan Sriwijaya banyak ditemukan di sekitar Palembang

  Palembang merupakan pusat perdagangan

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Perbedaan dua dinasti wangsa sanjaya dan wangsa syailendra pada Kerajaan Mataram Kuno adalah

  Wangsa Sanjaya Berkuasa di selatan

  Wangsa Syailendra Berkuasa di Utara

  Wangsa Sanjaya pindah ke Jawa Barat

  Wangsa Syeilendra pindah ke Jawa Timur

  Wangsa sanjaya membangun candi kalasan

  Wangsa Syeilendra Membangun candi prambanan

  Wangsa Sanjaya Menganut agama Hindu

  Wangsa Syeilendra Menganut agama Budha

  Wangsa Sanjaya membangun candi prambanan

  Wangsa Syeilendra membangun candi mendut

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes