English

10th

Image

Modul 9 Pembetulan Kesilapan

413

15 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Peringkat manakah yang akan menjejaskan keseimbangan Imbangan Duga jika terdapat kesilapan dalamnya?

  I Imbangan Duga

  II Penyata Pendapatan

  III Buku Catatan Pertama

  IV Penyata Kedudukan Kewangan

  I dan III

  I dan IV

  II dan III

  II dan IV

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Apakah jenis kesilapan yang telah dilakukan oleh Syarikat Ahmad?

  Kesilapan prinsip

  Kesilapan amaun

  Kesilapan songsang

  Kesilapan ketinggalan

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Apakah kesilapan yang telah dilakukan dalam buku Bistro Hollywood?

  Kesilapan prinsip

  Kesilapan komisen

  Kesilapan songsang

  Kesilapan saling mengimbangi

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags