Special Education

ĐỀ 18

2
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Câu 81: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ để khẳng định ở đó có

  A. bạo lực gia đình.

  B. hoạt động tín ngưỡng.

  C. công cụ gây án.

  D. tổ chức sự kiện.

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Câu 82: Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động không bao gồm yếu tố nào dưới đây?

  A. Đối tượng lao động.

  B. Kết cấu hạ tầng.

  C. Hệ thống bình chứa.

  D. Công cụ sản xuất.

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Câu 83: Việc nhân viên bưu điện làm thất lạc thư của công dân là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và

  A. bảo mật thông tin quốc gia.

  B. chủ động đối thoại trực tuyến.

  C. quản lí hoạt động truyền thông.

  D. bí mật thư tín, điện tín.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes