แฟนพันธ์ุแท้สุนทรภู่
9 hours ago
thai_dep_87743
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (15 questions)Show answers
 • Question 1
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุนทรภู่เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๑

  ณ สถานที่ใดในปัจจุบัน

  answer choices

  บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

  หัวลำโพง กรุงเทพฯ

  อำเภอแกลง ระยอง

  อำเภอนครชัยศรี นครปฐม

 • Question 2
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้าสุนทรภู่มีอายุถึงปัจจุบัน

  สุนทรภู่จะมีอายุเท่าไร

  answer choices

  ๒๓๑ ปี

  ๒๓๒ ปี

  ๒๓๓ ปี

  ๒๓๔ ปี

 • Question 3
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  นิทานที่สุนทรภู่แต่งด้วยฉันทลักษณ์

  ประเภทกาพย์คือเรื่องอะไร

  answer choices

  พระไชยสุริยา

  เพลงยาวถวายโอวาท

  นิราศพระบาท

  พระอภัยมณี

 • Question 4
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  กุฏิสุนทรภู่ ตั้งอยู่ที่วัดใด

  answer choices

  วัดราษฎร์รังสรรค์

  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  วัดเทพธิดาราม

  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 • Question 5
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  นิราศเรื่องเดียวของสุนทรภู่ที่แต่งเป็นโคลง

  คือเรื่องอะไร

  answer choices

  นิราศเมืองแกลง

  นิราศพระประธม

  นิราศสุพรรณ

  นิราศพระบาท

 • Question 6
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  บรรดาศักดิ์สุดท้ายที่สุนทรภู่ได้รับ

  ก่อนถึงแก่กรรม คืออะไร

  answer choices

  พระยาสุนทรโวหาร

  พระศรีสุนทรโวหาร

  สุนทรโวหาร

  พระสุนทรโวหาร

 • Question 7
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผลงานชิ้นเอกของสุนทรภู่ ได้รับยกย่อง

  จากวรรณคดีสโมสรให้เป็นสุดยอดวรรณคดีไทย

  ประเภทกลอนนิทาน” คือเรื่องอะไร

  answer choices

  จินดามณี

  พระอภัยมณี

  กากี

  นาคี

 • Question 8
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผลงานเรื่องแรกของสุนทรภู่คือเรื่องอะไร

  answer choices

  สิงหไกรภพ

  นิราศเมืองแกลง

  นิราศภูเขาทอง

  โคบุตร

 • Question 9
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผลงานเรื่องสุดท้ายที่สุนทรภู่ได้แต่ง

  ก่อนถึงแก่กรรมคือเรื่องอะไร

  answer choices

  ขุนช้างขุนแผน

  ลักษณวงศ์

  เสภาพระราชพงศาวดาร

  พระอภัยมณี

 • Question 10
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรมก่อนหน้าสุนทรภู่

  answer choices

  รัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๖

  รัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๕

  รัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔

  รัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๖

 • Question 11
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุนทรภู่มีชีวิตรุ่งเรืองสูงสุดในรัชกาลใด

  answer choices

  รัชกาลที่ ๒

  รัชกาลที่ ๓

  รัชกาลที่ ๔

  รัชกาลที่ ๕

 • Question 12
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก

  สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน

  ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป

  ……………………………….

  วรรคต่อไปคืออะไร และบทประพันธ์นี้อยู่ในผลงานสุนทรภู่เรื่องใด

  answer choices

  แต่เมาใจครั้นหัววันจนเที่ยงคืน จากนิราศเมืองแกลง

  แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน จากนิราศภูเขาทอง

  แต่หัวใจนั้นให้เจ้าไม่เสื่อมคลาย จากพระนิราศพระบาท

  แต่เมาใจไม่ทำให้ใจเปลี่ยนแปลง จากลักษณวงศ์

 • Question 13
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  เสียงซออออ่ออ้อ เอื่อยเพลง

  จับปี่เตร๋งเต้งเตง เต่งต้อง

  คลุ่ยตรุ๋ยตรุ่ยตรุ้ยเหนง เหน่งเน่ง ระนาดแฮ

  ฆ้องหน่องหนองน่องหน้อง ผรึ่งพรึ้งพรึ่งตโภน


  บทประพันธ์บทนี้มาจากผลงานสุนทรภู่เรื่องใด

  answer choices

  นิราศพระบาท

  นิราศเมืองแกลง

  นิราศสุพรรณ

  นิราศเมืองเพชร

 • Question 14
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์

  มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด

  ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด

  ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน

  (พระอภัยมณี)

  คำถาม : ตัวละครใดอยู่ในบทประพันธ์

  answer choices

  พระฤาษีและสินสมุทร

  พระฤาษีและสุดสาคร

  พระอภัยมณีและสุดสาคร

  พระอภัยมณีและสินสมุทร

 • Question 15
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากภาพตรงกับนางในวรรณคดีคนใดในผลงานของสุนทรภู่เรื่อง “พระอภัยมณี”

  answer choices

  นางละเวงวัณฬา

  นางสุวรรณมาลี

  นางวาลี

  นางพิมพิลาไลย

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game