History

1st

grade

Image

Кыргызстан тарыхы

216
plays

33 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  1. Илимдин кайсы тармагы адамзаттын тарыхын эстелик, буюмдар аркылуу изилдейт?

  археология

  антропология

  геральдика

  лингвистика

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Этногенез деген эмне?

  кайсы бир элге тиешелүү менталитет

  кайсы бир мезгилде пайда болгон катмар

  элдердин келип чыгышы жана өнүгүүсү

  Уруу башчыларынын аталышы

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Тарыхый убакыттын чен өлчөмдөрүн изилдөөчү илим

  этнология

  хронология

  антропология

  генеология

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?