Other

4th

Image

KUIZ EKONOMI TINGKATAN 5

294

15 questions

 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Peranan kerajaan dalam ekonomi ialah ...

  mencapai objektif makroekonomi

  mewujudkan monopoli semulajadi

  bertindak sebagai pengguna dan pengeluar

  mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Mengapakah Indah Water Konsortium Sdn Bhd di Malaysia dianggap sebagai syarikat monopoli semulajadi?

  A Dimiliki oleh sektor swasta

  B Mengenakan harga yang tinggi

  C Disenaraikan di Bursa Malaysia

  D Menanggung kos modal yang tinggi

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  " Kerajaan Malaysia merupakan majikan terbesar di Malaysia dengan menyediakan peluang pekerjaan kepada hampir 16 juta rakyat". Apakah kesan daripada peranan kerajaan di atas?

  Mengurangkan kadar pengangguran

  Meningkatkan kuasa beli masyarakat

  Menggalakkan pertumbuhan ekonomi

  Mengurangkan beban kewangan sektor swasta

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags