Other

4th

grade

Image

KUIZ EKONOMI TINGKATAN 5

291
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Peranan kerajaan dalam ekonomi ialah ...

  mencapai objektif makroekonomi

  mewujudkan monopoli semulajadi

  bertindak sebagai pengguna dan pengeluar

  mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Mengapakah Indah Water Konsortium Sdn Bhd di Malaysia dianggap sebagai syarikat monopoli semulajadi?

  A Dimiliki oleh sektor swasta

  B Mengenakan harga yang tinggi

  C Disenaraikan di Bursa Malaysia

  D Menanggung kos modal yang tinggi

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  " Kerajaan Malaysia merupakan majikan terbesar di Malaysia dengan menyediakan peluang pekerjaan kepada hampir 16 juta rakyat". Apakah kesan daripada peranan kerajaan di atas?

  Mengurangkan kadar pengangguran

  Meningkatkan kuasa beli masyarakat

  Menggalakkan pertumbuhan ekonomi

  Mengurangkan beban kewangan sektor swasta

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?