Other

1st -

6th

Image

Prinsip Perakaunan- Perkongsian

219

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah akaun yang disediakan untuk menunjukkan pembahagian untung atau rugi bagi setiap pekongsi?

  Akaun Modal

  Akaun Semasa

  Akaun Untung Rugi

  Akaun Pengasingan Untung Rugi

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah butiran yang didebitkan ke Akaun Pengasingan Untung Rugi?

  Faedah atas modal, gaji pekongsi dan ambilan

  Faedah atas modal, gaji pekongsi dan elaun pekongsi

  Faedah atas pinjaman, gaji pekongsi dan untung bersih

  Faedah atas pinjaman, faedah atas ambilan, dan elaun pekongsi.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah butiran yang direkodkan dalam Akaun Pengasingan Untung Rugi?

  Ambilan

  Gaji

  Faedah atas ambilan

  Faedah atas pinjaman

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags