Tama o Mali
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (5 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang wika ang nagbubuklod sa isang lipunan na may iisang kultura.

  answer choices

  TAMA

  MALI

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang wika ay isang paraan para magkaintindihan ang bawat isa.

  answer choices

  TAMA

  MALI

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa iisang kultura.

  answer choices

  TAMA

  MALI

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang wika ay parang isang kasangkapan, na kung hindi nagagamit ay nawawalan ng saysay.

  answer choices

  TAMA

  MALI

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang wika ay ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan.

  answer choices

  TAMA

  MALI

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game