Bentangan Bentuk Tiga Dimensi
a day ago
leongkityen
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (20 questions)Show answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bentangan ini mewakili pepejal...

  answer choices

  Kuboid

  Prisma

  Silinder

  Sfera

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan bentangan bagi suatu pepejal. Namakan pepejal itu.

  answer choices

  Kuboid

  Piramid

  Kubus

  Prisma

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah bentuk yang terjadi selepas kertas ini dilipat?

  answer choices

  Segi tiga

  Kuboid

  Piramid

  Prisma

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nyatakan bentuk geometri tiga dimensi yang boleh dibina daripada bentangan ini

  answer choices

  Prisma segi empat

  Prisma segi tiga

  Trapezium

  Kon

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah bentangan bagi rajah ini?

  answer choices
 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah BETUL bagi bentangan saya?

  answer choices
 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Namakan bentuk geometri berikut.

  answer choices

  piramid

  kon

  kuboid

  prisma

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Namakan bentuk geometri berikut.

  answer choices

  piramid

  kuboid

  kon

  prisma

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Namakan bentuk geometri berikut.

  answer choices

  silinder

  kon

  sfera

  kuboid

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Namakan bentuk geometri berikut.

  answer choices

  kubus

  kon

  sfera

  piramid

 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nyatakan nama bentuk geometri bagi bentangan ini.

  answer choices

  Sfera

  Kon

  Silinder

  Kuboid

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih bentangan bagi bentuk geometri tiga dimensi di atas.

  answer choices
 • Question 13
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bentuk geometri yang manakah tidak mempunyai permukaan rata?

  answer choices

  Silinder

  Prisma Segi Tiga

  Kon

  Sfera

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Prisma mempunyai _______ tapak rata berbentuk poligon yang kongruen dan selari.

  answer choices

  2

  3

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kon mempunyai satu tapak rata berbentuk ___________.

  answer choices

  segi empat

  bulatan

 • Question 16
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kon mempunyai __________ puncak.

  answer choices

  dua

  satu

 • Question 17
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sfera mempunyai ________ permukaan melengkung.

  answer choices

  satu

  dua

 • Question 18
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gabungan satu bentuk segi empat sama sisi dan empat bentuk segi tiga menghasilkan pepejal

  answer choices

  Kuboid

  Kon

  Piramid

  Sfera

 • Question 19
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Menara Tun Mustapha merupakan satu daripada mercu tanda kebanggaan rakyat Sabah. Apakah bentuk bangunan tersebut?

  answer choices

  Kon

  Silinder

  Kuboid

  Piramid

 • Question 20
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Namakan bentuk geometri yang tidak mempunyai bucu dan semua titik di permukaannya mempunyai jarak yang sama dari pusat objek

  answer choices

  Silinder

  Kon

  Sfera

  Kubus

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game