Computers

9th

Image

Entiti,Atribut,Kekunci Primer dan Kekunci Asing

144

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  -Satu kumpulan objek yang sama jenis

  -Bersifat unik

  Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah komponen yang dimaksudkan?

  Entiti

  Atribut

  Kekunci primer

  Kekunci asing

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  -Menerangkan ciri-ciri entiti

  -Mempunyai satu atau lebih ciri

  Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah komponen yang dimaksudkan?

  Entiti

  Atribut

  Kekunci primer

  Kekunci asing

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Entiti boleh menjadi objek dunia nyata, sama ada bernyawa atau tidak bernyawa, yang dapat dikenali dengan mudah.Yang manakah bukan entiti.
  pelajar
  pensyarah
  alamat
  kelas
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags