แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (3 questions)Show answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  การกระทำของบุคคลในข้อใด ถือว่า ไม่เหมาะสมในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ

  answer choices

  ธิดา จัดน้ำเย็นมารับรองพระที่เพิ่งมาถึงสถานที่ประกอบพิธี

  ขวัญใจ จัดเตรียมเครื่องไทยธรรมสำหรับถวายพระสงฆ์ครบตามจำนวนพอดี

  คุณรุจน์ เป็นเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์

  ต้นข้าว ลืมจัดภัตตาหารสำหรับถวายแด่พระพุทธรูปที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาในวันเลี้ยงพระ

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  การถวายผ้ากฐิน มีข้อกำหนดให้กระทำได้ในช่วงใด

  answer choices

  ระหว่าง 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา

  หลังออกพรรษาประมาณ 1 เดือน

  กระทำได้ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  สามารถทำได้ตลอดทั้งปีไม่มีกำหนดวันไว้แน่นอน

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  พุทธศาสนิกชนนิยมไปเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ยกเว้นวันใด

  answer choices

  วันวิสาขบูชา

  วันอาสาฬหบูชา

  วันธรรมสวนะ

  วันมาฆบูชา

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game