Mathematics

5th

grade

Image

MEMBENTUK PERSAMAAN LINEAR

52
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Apakah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi pernyataan yang berikut?


  Hasil tambah suatu nombor dengan 10 ialah 5

  10 + 5 = x

  x + 10 = 5

  x + 5 = 10

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Bentukkan persamaan linear dalam satu pembolehubah bagi pernyataan yang berikut.

  Apabila 10 ditambahkan kepada 8w, jumlahnya ialah 30

  8w+10=30

  10-8w=30

  8w - 30 =10

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Apabila 5 ditambah dengan x, jumlahnya adalah 10

  x - 5 = 10

  10 + x = 5

  5x = 10

  x + 5 = 10

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?