Geography

Image

10.3 USAHA PEMELIHARAAN & PEMULIHARAAN SUMBER HUTAN

164
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  APAKAH MAKSUD PEMULIHARAAN?

  Usaha melindungi, merancang dan mengurus sumber hutan agar tidak musnah

  Usaha membaik pulih sumber hutan yang telah diganggu supaya kembali kepada keadaan asal

  Usaha membangunkan sumber hutan ke luar negara

  Usaha mempromosikan sumber hutan kepada negara luar

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  ANTARA BERIKUT YANG MANAKAH BUKAN USAHA PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN SUMBER HUTAN?

  Pembangunan Hutan

  Geopark

  Tapak Ramsar

  Taman Negara

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  APAKAH MAKSUD TAPAK RAMSAR?

  sesuatu kawasan yang terdapat tapak warisan geologi yang boleh digunakan oleh semua pihak

  satu kawasan atau tempat yang dilindungi oleh kerajaan

  pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa ini tanpa menjejaskan generasi akan datang

  tanah lembap yang dipersetujui melalui konvokesyen tanah lembap

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes