QUIZ
ASK T1:Pembangunan Algoritma
a year ago by
15 questions
Q.

Algoritma ialah urutan tindakan untuk menyelesaikan masalah.

answer choices

BETUL

SALAH

Q.

Penggunaan carta alir dan pseudokod adalah kaedah yang biasa digunakan oleh pengaturcara untuk mewakilkan algoritma

answer choices

BETUL

SALAH

Q.

Algoritma ditulis dalam kod khas yang perlu diterjemah

answer choices

BETUL

SALAH

Q.

Apakah ciri-ciri Pseudokod yang tiada dalam algoritma?

answer choices

Arahan penyediaan

Mula dan Tamat

Bahan bahan

Pernomboran

Q.

Antara berikut,yang manakah pernyataan yang menerangkan tentang algoritma?

answer choices

Proses mengenal pasti aspek penting dalam suatu masalah

Urutan tindakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah

Suatu set aturan untuk membina laman sesawang

Q.

Antara berikut, contoh manakah yang tidak melibatkan algoritma?

answer choices

Penggunaan Lif

Sistem Peredaran darah

Lampu Isyarat

Sistem Permarkahan murid

Q.

Dino hendak melukis satu perwakilan algoritma dengan menggunakan bentuk-bentuk geometri. Apakah jenis perwakilan tersebut?

answer choices

Pengaturcaraan

Analisis IPO

Pseudokod

Carta alir

Q.

Perkataan PAPAR, CETAK,BACA amat sesuai menggunakan simbol ...

answer choices

garis alir

proses

pilihan

input / output

Q.

tiga simbol ini digunakan dalam

answer choices

Pseudokod

Carta Alir

Arahan

Aturcara

Q.

simbol ini digunakan untuk _______________dalam carta alir

answer choices

membuat keputusan /pilihan

proses

arahan

output

Q.

simbol ini digunakan untuk _______________dalam carta alir

answer choices

membuat keputusan /pilihan

penyambung

arahan

output

Q.

simbol ini digunakan untuk _______________dalam carta alir

answer choices

input

penyambung

mula/tamat

output

Q.

simbol ini digunakan untuk _______________dalam carta alir

answer choices

pilihan

penyambung

mula/tamat

input/output

Q.

Algoritma tidak bergantung kepada bahasa pengaturcaraan. Ia boleh diwakili atau dibentuk dengan pelbagai cara. Terdapat 2 perwakilan algoritma. Nyatakan perwakilan X

answer choices

Pseudokod

Analisis IPO

Carta Alir

Q.

Gambar menunjukkan proses makan nasi bungkus. Apakah yang sesuai untuk diletakkan pada (9)?

answer choices

buka bungkusan

mula

tamat

minum

Quizzes you may like
11 Qs
Bentangan Bentuk Tiga Dimensi
1.2k plays
10 Qs
فى الفصل
213 plays
20 Qs
Janjang
24 plays
10 Qs
Jawi
32 plays
10 Qs
Perkataan Pinjaman Bahasa Inggeris
12 plays
15 Qs
Jawi
53 plays
10 Qs
Komputer
472 plays
20 Qs
Bentangan Bentuk Tiga Dimensi
289 plays
Why show ads?
Report Ad