Geography

TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

90
plays

26 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  2 minutes
  1 pt
  Trung du và miền núi Bắc Bộ có tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước do
  chủ yếu là đồi núi cao, mặt bằng lớn, mưa nhiều trên diện rộng.
  địa hình núi cao chiếm ưu thế, nhiều sông lớn chảy trên địa hình dốc.
  nhiều khoáng sản, nhiều sông lớn và lưu lượng nước sông lớn nhất nước.
  chủ yếu là các con sông lớn bắt nguồn từ ngoài lãnh thổ nước ta.
 • 2. Multiple-choice
  2 minutes
  1 pt
  Giải pháp quan trọng để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa có hiệu quả cao và hạn chế nạn du canh, du cư trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
  đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây đặc sản.
  chăn nuôi gia súc, cải tạo và nâng cao năng suất các đồng cỏ.
  phát triển du lịch, khai thác khoáng sản, thủy sản và bảo vệ môi trường.
  thay đổi cơ cấu cây trồng, phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng.
 • 3. Multiple-choice
  2 minutes
  1 pt
  Vùng trồng chè lớn nhất nước ta là
  Bắc Trung Bộ.
  Duyên hải Nam Trung Bộ.
  Đông Nam Bộ
  Trung du và miền núi Bắc Bộ.
 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes