แบบทดสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
43 minutes ago
kanyaporn_s_87017
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (5 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ­1. ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการบัญชีคือใคร

  answer choices

  กาลิเลโอ

  หลุยส์ อาร์มสตรอง

  ชาร์ลี แชปลิน

  ลูกา ปาชิโอลิ

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือสมการทางบัญชี

  answer choices

  Assets = Liabilits + Owner’s Equity

  Assets = Liabilities + Owner’s Equity

  Liabilities = Asset + Owner

  Liabilits = Asset + Owner

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bookkeeper ตรงกับข้อใด

  answer choices

  ผู้วางระบบบัญชี

  ผู้ทำบัญชี

  ผู้ตรวจบัญชี

  ผู้บันทึกรายการค้า

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นหนี้สินประเภทหมุนเวียน

  answer choices

  ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย

  เงินกู้

  เจ้าหนี้การค้าระยะยาว

  ถูกทุกข้อ

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ดอกเบี้ยค้างจ่าย อยู่ในหมวดใด

  answer choices

  สินทรัพย์

  หนี้สิน

  ส่วนของเจ้าของ

  รายได้

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game