Computers

Image

TMK Tahun 6 : Unit 2 , Algoritma , Pseudokod dan Carta Alir

219
plays

15 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Maksud algoritma ialah ………

  langkah-langkah untuk membuat kuih

  langkah-langkah untuk melakukan suatu tugasan

  langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugasan

  langkah-langkah untuk menyelesaikan atau menyelesaikan suatu tugasan

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Pernyataan dalam algoritma dapat dijelaskan melalui …

  pseudokod atau carta alir

  gambar rajah

  carta bar

  pelan

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Maksud pseudokod ialah suatu set pernyataan yang menyerupai ….

  skrip komputer

  arahan komputer

  bahasa atur cara komputer

  program utiliti komputer

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes