Other

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 (UNIT 9)

693
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Unit 9 merupakan salah satu unit dalam Bidang

  4

  8

  5

  7

  6

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah maksud perpaduan?

  Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial.

  Sifat yang wajar seperti bertimbang rasa, tolong-menolong dan bersimpati yang perlu dimiliki oleh setiap manusia.

  Proses menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air.

  Sifat utama yang melahirkan jati diri produktif dan berkualiti dalam setiap perlakuan.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Yang berikut merupakan antara contoh amalan perpaduan di Malaysia, kecuali

  Keselamatan penduduk

  Aktiviti patriotik dan kesukarelawanan

  Kelestarian alam

  Kerosakan akhlak dalam kalangan anggota keluarga

  Majlis keramaian

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes