QUIZ
Aqidah : Beriman kepada Qada' dan Qadar : PIT3 (KSSM)
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
14 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maksud Qada' (Bahasa) ...

  answer choices

  Menjelaskan qadar sesuatu

  Menyempurnakan sesuatu

  Menyempurnakan qada'

  Menyempurnakan perintah Allah

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maksud Qadar (Bahasa) ...

  answer choices

  Menjelaskan qadar sesuatu

  Menyempurnakan sesuatu

  Menyempurnakan qadar

  Menyempurnakan perintah Allah

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maksud Qada' (Istilah)

  answer choices

  Ketentuan Allah yang azali terhadap manusia dan jin

  Perlaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah sejak azali

  Ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk

  Perlaksanaan sesuatu perkara mengikut qadar Allah sejak azali

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maksud Qadar (Istilah)

  answer choices

  Ketentuan Allah yang azali terhadap manusia dan jin

  Perlaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah sejak azali

  Ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk

  Perlaksanaan sesuatu perkara mengikut qadar Allah sejak azali

 • Question 5
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Allah menentukan sejak azali AKAN mencipta manusia di bumi...adalah contoh

  answer choices

  Qada'

  Qadar

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  2 maksud beriman kepada Qada' dan Qadar ...

  answer choices

  Percaya bahawa ketentuan Allah boleh berubah dengan sihir

  Allah menentukan setiap perkara dengan ilmu dan kehendakNya

  Semua ketentuan Allah mempunyai hikmah terhadap hamba

  Semua perkara baik dan buruk tertakluk kepada kehendak dah kuasa manusia

 • Question 7
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut ___________ yang telah ditentukan.

  answer choices

  hajat

  nasib

  takdir

  keperluan

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  2 jenis Qada' ...

  answer choices

  Qada' Mubro & Qada' Mulaqqo

  Qada' Mabirun & Qada' Muwalla

  Qada' Mibrom & Qada' Muwalla

  Qada' Mubram & Qada' Muallaq

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maksud Qada' Mubram ...

  answer choices

  Ketentuan Allah yang sentiasa berubah mengikut keperluan dan kehendak Allah

  Ketentuan Allah yang tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaanNya

  Ketentuan Allah yang berubah kepada ketentuan lain bersesuaian dengan usaha hamba

 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maksud Qada' Muallaq ...

  answer choices

  Ketentuan Allah yang sentiasa berubah mengikut keperluan dan kehendak Allah

  Ketentuan Allah yang tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaanNya

  Ketentuan Allah yang berubah kepada ketentuan lain bersesuaian dengan usaha hamba

 • Question 11
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  2 contoh Qada' Mubram ...

  answer choices

  Bangsa

  Sakit

  Lemah peperiksaan

  Jantina

 • Question 12
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Qada' boleh berubah berdasarkan ....

  answer choices

  Meminta daripada bomoh

  Usaha dan tawakkal

  Keinginan yang tinggi

  Bertapa di tempat suci

 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maksud Tawakkal ...

  answer choices

  Menyerahkan segala keputusan kepada Allah setelah berkerja

  Berusaha menggunakan seluruh kemampuan untuk mencapai sesuatu maksud

  Menyerahkan sesuatu perkara kepada Allah dan yakin Allah menentukan keberhasilan perkara tersebut setelah berusaha bersunguh-sungguh.

  Meyakini bahawa Allah yang menentukan Qada' dan Qadar

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  2 kesan beriman kepada Qada' dan Qadar

  answer choices

  Mengelakkan diri daripada perbuatan syirik

  Percaya kepada tangkal dan bomoh

  Tekun melaksanakan ibadah kepada Allah

  Bertawakkal kepada Allah dengan sedikit usaha

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code