pencil-icon
Build your own quiz

English

12th

grade

Image

Англи хэл шинэ үгс

46
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Bring about –

  сэргээх, ухаан оруулах

  буцааж авчрах

  үнэ бууруулах

  /юманд/ хүргэх, авчрах

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Bring back -

  буцааж авчрах

  хүлээлгэн өгөх

  ширтэн харах

  бодолд орох

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Bring around

  олшируулах

  сэргээж янзлах

  сэргээх, ухаан оруулах

  догдлох

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?