แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
a minute ago
sukkhay_43591
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (10 questions)Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร

  answer choices

  การย่อยเชิงเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุล

  โดยการตัดและบดเคี้ยวของฟัน

  การย่อยเชิงเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของสารอาหารโดยใช้เอนไซม์

  การย่อยเชิงเคมีและการย่อยเชิงกลจะดำเนินการควบคู่และต่อเนื่องกัน

  การย่อยเชิงกลเป็นการบดเคี้ยวอาหารโดยฟัน

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เอนไซม์ใดทำหน้าที่สำคัญในการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลมอลโทส

  answer choices

  เอนไซม์ไลเปส

  เอนไซม์เรนนิน

  เอนไซม์อะไมเลส

  เอนไซม์กลูโคสอะไมเลส

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  อาหารประเภทใด ที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้มากที่สุด

  answer choices

  อาหารหมักดอง

  ผักสดและผลไม้

  อาหารที่มีไขมันสูง

  อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การดูดซึมสารอาหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่อวัยวะใดมากที่สุด

  answer choices

  กระเพาะอาหาร

  หลอดอาหาร

  ลำไส้เล็ก

  ลำไส้ใหญ่

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ส่วนประกอบของทางเดินอาหารที่ใหญ่ที่สุด คือข้อใด

  answer choices

  ลำไส้ใหญ่

  ลำไส้เล็ก

  ตับ

  กระเพาะอาหาร

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  เมื่อรับประทานอาหารเข้าไป อาหารจะถูกย่อยบริเวณใด

  answer choices

  ปาก ลำไส้เล็ก

  ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่

  ปาก กระเพาะอาหาร

  กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  อวัยวะที่ช่วยย่อยอาหาร แต่ไม่ใช่ทางเดินอาหารคืออวัยวะใด

  answer choices

  ตับ, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร,ตับ

  ปาก, คอหอย ,ทวารหนัก, หลอดอาหาร

  ต่อมน้ำลาย, ตับอ่อน, ตับ,ถุงน้ำดี

  ถุงน้ำดี, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่,คอหอย

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจำพวกแป้งจะถูกย่อยครั้งแรกที่ใด ?

  answer choices

  ปาก

  คอหอย

  กระเพราะอาหาร

  ลำไส้ใหญ่

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  วิลไล (Villi) เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะใด

  answer choices

  ลำไส้ใหญ่

  ลำไส้เล็ก

  กระเพาะอาหาร

  ตับ

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  อวัยวะใดเป็นเพียงทางผ่านของอาหาร ซึ่งไม่มีการย่อยใดๆเกิดขึ้น

  answer choices

  ต่อมน้ำลาย

  ปาก

  หลอดอาหาร

  คอหอย

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game