World Languages

10th

grade

Image

NGỮ VĂN 10

118
plays

15 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên thuộc thể loại gì?

  Ngâm khúc

  Ca dao

  Truyền kì

  Truyện cổ tích

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đoạn trích tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ thuộc tác phẩm Chinh phụ ngâm là của tác giả nào?

  Tác giả Đặng Trần Côn, dịch giả Đoàn Thị Điểm

  Tác giả Đoàn Thị Điểm, dịch giả Phan Huy Ích

  Tác giả Nguyễn Du, dịch giả Đặng Trần Côn

  Tác giả Đặng Trần Côn, dịch giả Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Nhân vật chính trong đoạn trích Trao duyên là ai?

  Thúy Kiều, Kim Trọng

  Thúy Vân, Vương Quan

  Thúy Kiều, Thúy Vân

  Thúy Kiều, Đạm Tiên

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?