Przedsiębiorstwo
7 hours ago
mproc_48958
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (10 questions)Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dbałość o prawa człowieka i prawa pracownicze zalicza się do

  answer choices

  ekonomicznych celów gospodarowania

  społecznych celów gospodarowania

  gospodarczych celów firmy

  organizacyjnych celów gospodarowania

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ziemia, praca, kapitał, wiedza, przedsiębiorczość, to

  answer choices

  rezultat prowadzenia działalności gospodarczej

  mikrootoczenie przedsiębiorstwa

  makrootoczenie przedsiębiorstwa

  czynniki produkcji

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który podmiot działa w otoczeniu bliskim przedsiębiorstwa?

  answer choices

  Sejm

  Senat

  Urząd gminy

  UOKiK

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mocną stroną fitness clubu jest:

  answer choices

  nowoczesny sprzęt do ćwiczeń

  moda na "zdrowy" styl życia

  wzrastające dochody jego klientów

  brak doświadczonej kadry pracowniczej

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Która spółka nie jest spółką osobową?

  answer choices

  jawna

  partnerska

  komandytowa

  kapitałowa

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aby zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą,należy uzyskać wpis do

  answer choices

  CEIDG prowadzonym przez urzędy miasta lub gminy

  CEIDG prowadzonym przez starostwo powiatowe

  KRS prowadzonym przez sądy rejonowe

  KRS prowadzonym przez urzędy gminy

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kolor niebieski jest bar­wnym syn­on­imem sta­bi­liza­cji

  i lojalności, dlatego najczęściej jest wykorzystywany do reklamy

  answer choices

  banków

  sklepów młodzieżowych

  firm ubezpieczeniowych

  restauracji

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Które z narzędzi nie należy do marketingu MIX

  answer choices

  cena

  koszt

  promocja

  dystrybucja

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Do aktywów przedsiębiorstwa nie zaliczysz

  answer choices

  środka trwałego

  środków pieniężnych w kasie

  zapsów

  kapitału własnego

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ilościowy próg rentowności informuje o

  answer choices

  ilości produktów jaką należy sprzedać,aby pokryć wszystkie koszty przedsiębiorstwa

  ilość produktów, której sprzedaż zapewni uzyskanie firmie zysków ze sprzedaży

  wysokości poniesionych kosztów na produkcję

  ilości produktów, przy sprzedaży której firma wypracuje największe zyski

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game