QUIZ
Wyrażenia algebraiczne - sprawdzian
a year ago by
40 questions
Q.

Wiktor ma p lat, a Rafał jest od niego o 3 lata młodszy. Ile lat ma Rafał?

answer choices

p + 3

p - 3

p · 3

p : 3

Q.

Pola ma p lat, a Kacper jest od niej 3 razy starszy. Ile lat ma Kacper?

answer choices

p + 3

p - 3

p · 3

p : 3

Q.

Pola, która ma p lat, i jej o 4 lata starsza siostra mają łącznie 12 lat. Które równanie opisuję tę sytuację?

answer choices

4p = 12

p + 4p = 12

p + 4 = 12

p + p + 4 = 12

Q.

Damian ma 5 zł. Ile najwięcej lizaków po 30 groszy za sztukę może kupić?

answer choices

6

16

7

17

Q.

Julia kupiła tabliczkę czekolady za 2,70 zł i 6 bułek. Za zakupy zapłaciła 4,50 zł. Ile złotych kosztowała jedna bułka?

answer choices

0,30 zł

0,45 zł

0,75 zł

1,20 zł

Q.

Dawid i Jacek mają razem 27 lat. Trzy lata temu mieli razem

answer choices

24 lat

81 lat

21 lat

30 lat

Q.

Jaką drogę przejdzie samochód?

answer
320
Q.

Jaką drogę przeleci samolot?

answer
3200
Q.

Jaką drogę przejdzie pociąg?

answer
280
Q.

Z jaką prędkością leciał samolot, jeżeli w czasie 6 godzin przeleciał 4200 km?

answer choices

600 kmh600\ \frac{km}{h}

700 kmh700\ \frac{km}{h}

800 kmh800\ \frac{km}{h}

900 kmh900\ \frac{km}{h}

Q.

Igor szedł z prędkością   6 kmh6\ \frac{km}{h}  i przeszedł   9 km.9\ km. Ile czasu szedł Igor?

answer choices

 3 h3\ h  

 2 h2\ h  

 1,5 h1,5\ h  

 2,5 h2,5\ h  

Q.

Z jaką prędkością jechał rowerzysta, jeżeli w czasie  2,52,5   godziny przejechał  50 km?50\ km?  

answer choices

 20 kmh20\ \frac{km}{h}  

 10 kmh10\ \frac{km}{h}  

 40 kmh40\ \frac{km}{h}  

 50 kmh50\ \frac{km}{h}  

Q.

 30 kmh =30\ \frac{km}{h\ }=  

answer choices

 50 mmin 50\ \frac{m}{\min\ }  

 5 mmin 5\ \frac{m}{\min\ }  

 500 mmin 500\ \frac{m}{\min\ }  

 5000 mmin 5000\ \frac{m}{\min\ }  

Q.

Wiktoria kupiła trzy zeszyty po a zł i cyrkiel za c zł. Razem zapłaciła (a + c) zł.

answer choices

Prawda

Fałsz

Q.

Książka ma n kartek, czyli ma n:3 stron.

answer choices

Prawda

Fałsz

Q.

Eryk ma n kul niebieskich i kul białych − o 2 więcej czyli n + 2.

answer choices

Prawda

Fałsz

Q.

Wartość wyrażenia   2x + 3 2x\ +\ 3\   dla  x = 7x\ =\ 7  wynosi

answer choices

10

17

30

14

Q.

Wartość wyrażenia  4  c 4\ -\ c\   dla  c = 9c\ =\ 9  wynosi 

answer choices

5

-5

36

4

Q.

Wartość wyrażenia   y : 5y\ :\ 5  dla  y = 25y\ =\ 25  wynosi 

answer choices

125

25

5

10

Q.

Które równanie opisuje zależność? 

answer choices

 n + 17 = 49n\ +\ 17\ =\ 49  

 n + n + 17 = 49n\ +\ n\ +\ 17\ =\ 49  

 n  n 17 = 49n\ \cdot\ n\ \cdot17\ =\ 49  

 n + n  17 = 49n\ +\ n\ -\ 17\ =\ 49  

Q.

Które równanie opisuje zależność?

answer choices

k + 15 +2k + 15 = 45k\ +\ 15\ +2k\ +\ 15\ =\ 45

k 15 +2k 15 = 45k\ -\ 15\ +2k\ -\ 15\ =\ 45

k 15 +2k 15 = 45k\ \cdot\ 15\ +2k\ \cdot\ 15\ =\ 45

3k = 453k\ =\ 45

Q.

Obwód figury wynosi

answer choices

s +x + k 24s\ +x\ +\ k\ -2-4

s +x + k s\ +x\ +\ k\

s +x + k + 2s\ +x\ +\ k\ \ +\ 2

s +x + k + 6s\ +x\ +\ k\ +\ 6

Q.

Liczba   22  spełnia równanie  2k 1 = 32k\ -1\ =\ 3  

answer choices

Prawda 

Fałsz 

Q.

Liczba   99  spełnia równanie  x3 + 1 = 4\frac{x}{3}\ +\ 1\ =\ 4  

answer choices

Prawda 

Fałsz 

Q.

Rozwiązaniem równania   k + 11 = 18 k\ +\ 11\ =\ 18\   jest liczba 

answer
7
Q.

Rozwiązaniem równania    x + 14 = 39x\ +\ 14\ =\ 39   jest liczba

answer choices

 185185  

 2525  

 150150  

 442442  

Q.

Rozwiązaniem równania    2c  1= 2992c\ -\ 1=\ 299   jest liczba

answer choices

 185185  

 2525  

 150150  

 442442  

Q.

Rozwiązaniem równania    500= y + 58500=\ y\ +\ 58   jest liczba

answer choices

 185185  

 2525  

 150150  

 442442  

Q.

Rozwiązaniem równania    2  k = 3002\ \cdot\ k\ =\ 300   jest liczba

answer choices

 185185  

 2525  

 150150  

 442442  

Q.

Rozwiązaniem równania    t  : 5 + 8 = 13t\ \ :\ 5\ +\ 8\ =\ 13   jest liczba

answer choices

 185185  

 2525  

 150150  

 442442  

Q.

Znajdź liczbę, która spełnia to równanie.

answer
7
Q.

Znajdź liczbę, która spełnia to równanie.

answer
32
Q.

Znajdź liczbę, która spełnia to równanie.

answer
9
Q.

Obwód trójkąta wynosi

answer choices

b + b + 10b\ +\ b\ +\ 10

b + b 10b\ +\ b\ -\ 10

b +b b\ +b\

b b 10b\ \cdot\ b\ \cdot\ 10

Q.

Michał i Daniel mają razem 26 lat. Za trzy lata razem będą mieli

answer choices

29 lat

32 lata

21 lat

78 lat

Q.

Jakub i Wiktor w ciągu tygodnia napisali razem 557 SMS-ów. Jeśli Jakub napisał o 7 SMS-ów więcej, to Wiktor napisał

answer choices

275 SMS-ów

175 SMS-ów

375 SMS-ów

550 SMS-ów

Q.

Alan poszedł na spacer do parku Jana Pawła II w Poznaniu i szedł ze średnią prędkością   2 kmh.2\ \frac{km}{h}.  Spacer trwał  2 h.2\ h.  

answer choices

 Przeszedł  5 km5\ km  

Przeszedł   2 km2\ km  

Przeszedł   6 km6\ km  

Przeszedł    4 km4\ km  

Q.

Adrian kupił n telefonów za 4999 zł za sztukę. Razem zapłacił

answer choices

4999 zł n4999\ zł\ \cdot\ n

4999 zł + n4999\ zł\ +\ n

4999 zł n4999\ zł\ -\ n

4999 zł : n4999\ zł\ \ :\ n

Q.

Julia ma k kwiatków w pokoju, a Wiktoria y kwiatów. Razem dziewczyny mają

answer choices

 (k+y) kwiatoˊw\left(k+y\right)\ kwiatów  

 (ky) kwiatoˊw\left(k-y\right)\ kwiatów  

 (k  y) kwiatoˊw\left(k\ \cdot\ y\right)\ kwiatów  

 (k : y) kwiatoˊw\left(k\ :\ y\right)\ kwiatów  

Q.

Marcin pomagał w sprzątaniu kuchni. Umył k lodówek i o 2 więcej stolików. Razem posprzątał przedmiotów 

answer choices

 k + k + 2 k\ +\ k\ +\ 2\   

 k + k  2k\ +\ k\ -\ 2  

 22  

 k + 2k\ +\ 2  

Quizzes you may like
14 Qs
Równania
115 plays
20 Qs
Greek & Latin Root Words
8.9k plays
15 Qs
Inverse Trigonometric Functions
1.3k plays
Pre-calculus
10 Qs
Equivalent Fractions
16.4k plays
17 Qs
Multiplying Fractions
5.5k plays
10 Qs
Reducing Fraction to its Lowest Term
2.1k plays
13 Qs
Reducing Fractions
11.1k plays
10 Qs
Decimals to Fractions & Fractions to Decimals
4.3k plays
Why show ads?
Report Ad