Wyrażenia algebraiczne
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (40 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pola ma p lat, a Rafał jest od niej o 3 lata młodszy. Ile lat ma Rafał?

  answer choices

  p + 3

  p - 3

  p · 3

  p : 3

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pola ma p lat, a Olek jest od niej 3 razy starszy. Ile lat ma Olek?

  answer choices

  p + 3

  p - 3

  p · 3

  p : 3

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pola, która ma p lat, i jej o 4 lata starsza siostra mają łącznie 12 lat. Które równanie opisuję tę sytuację?

  answer choices

  4p = 12

  p + 4p = 12

  p + 4 = 12

  p + p + 4 = 12

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ola ma 5 zł. Ile najwięcej lizaków po 30 gr za sztukę może kupić?

  answer choices

  6

  16

  7

  17

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ola kupiła tabliczkę czekolady za 2,70 zł i 6 bułek. Za zakupy zapłaciła 4,50 zł. Ile złotych kosztowała jedna bułka?

  answer choices

  0,30 zł

  0,45 zł

  0,75 zł

  1,20 zł

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Karol i Jacek mają razem 27 lat. Trzy lata temu mieli razem

  answer choices

  24 lat

  81 lat

  21 lat

  30 lat

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaką drogę przejdzie samochód?

  answer
  320
 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaką drogę przeleci samolot?

  answer
  3200
 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaką drogę przejdzie pociąg?

  answer
  280
 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Z jaką prędkością leciał samolot, jeżeli w czasie 6 godzin przeleciał 4200 km?

  answer choices

  600 kmh600\ \frac{km}{h}

  700 kmh700\ \frac{km}{h}

  800 kmh800\ \frac{km}{h}

  900 kmh900\ \frac{km}{h}

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Romek szedł z prędkością   6 kmh6\ \frac{km}{h}  i przeszedł   9 km.9\ km. Ile czasu szedł Romek?

  answer choices

   3 h3\ h  

   2 h2\ h  

   1,5 h1,5\ h  

   2,5 h2,5\ h  

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Z jaką prędkością jechał rowerzysta, jeżeli w czasie  2,52,5   godziny przejechał  50 km?50\ km?  

  answer choices

   20 kmh20\ \frac{km}{h}  

   10 kmh10\ \frac{km}{h}  

   40 kmh40\ \frac{km}{h}  

   50 kmh50\ \frac{km}{h}  

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   30 kmh =30\ \frac{km}{h\ }=  

  answer choices

   50 mmin 50\ \frac{m}{\min\ }  

   5 mmin 5\ \frac{m}{\min\ }  

   500 mmin 500\ \frac{m}{\min\ }  

   5000 mmin 5000\ \frac{m}{\min\ }  

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Agata kupiła trzy zeszyty po a zł, cyrkiel za c zł. Razem zapłaciła (a + c) zł.

  answer choices

  Prawda

  Fałsz

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Książka ma n kartek, czyli ma n:3 stron.

  answer choices

  Prawda

  Fałsz

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ania ma n kul niebieskich i kul białych − o 2 więcej czyli n + 2.

  answer choices

  Prawda

  Fałsz

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wartość wyrażenia   2x + 3 2x\ +\ 3\   dla  x = 7x\ =\ 7  wynosi

  answer choices

  10

  17

  30

  14

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wartość wyrażenia  4  c 4\ -\ c\   dla  c = 9c\ =\ 9  wynosi 

  answer choices

  5

  -5

  36

  4

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wartość wyrażenia   y : 5y\ :\ 5  dla  y = 25y\ =\ 25  wynosi 

  answer choices

  125

  25

  5

  10

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Które równanie opisuje zależność? 

  answer choices

   n + 17 = 49n\ +\ 17\ =\ 49  

   n + n + 17 = 49n\ +\ n\ +\ 17\ =\ 49  

   n  n 17 = 49n\ \cdot\ n\ \cdot17\ =\ 49  

   n + n  17 = 49n\ +\ n\ -\ 17\ =\ 49  

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Które równanie opisuje zależność?

  answer choices

  k + 15 +2k + 15 = 45k\ +\ 15\ +2k\ +\ 15\ =\ 45

  k 15 +2k 15 = 45k\ -\ 15\ +2k\ -\ 15\ =\ 45

  k 15 +2k 15 = 45k\ \cdot\ 15\ +2k\ \cdot\ 15\ =\ 45

  3k = 453k\ =\ 45

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Obwód figury wynosi

  answer choices

  s +x + k 24s\ +x\ +\ k\ -2-4

  s +x + k s\ +x\ +\ k\

  s +x + k + 2s\ +x\ +\ k\ \ +\ 2

  s +x + k + 6s\ +x\ +\ k\ +\ 6

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Liczba   22  spełnia równanie  2k 1 = 32k\ -1\ =\ 3  

  answer choices

  Prawda 

  Fałsz 

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Liczba   99  spełnia równanie  x3 + 1 = 4\frac{x}{3}\ +\ 1\ =\ 4  

  answer choices

  Prawda 

  Fałsz 

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rozwiązaniem równania   k + 11 = 18 k\ +\ 11\ =\ 18\   jest liczba 

  answer
  7
 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rozwiązaniem równania    x + 14 = 39x\ +\ 14\ =\ 39   jest liczba

  answer choices

   185185  

   2525  

   150150  

   442442  

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rozwiązaniem równania    2c  1= 2992c\ -\ 1=\ 299   jest liczba

  answer choices

   185185  

   2525  

   150150  

   442442  

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rozwiązaniem równania    500= y + 58500=\ y\ +\ 58   jest liczba

  answer choices

   185185  

   2525  

   150150  

   442442  

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rozwiązaniem równania    2  k = 3002\ \cdot\ k\ =\ 300   jest liczba

  answer choices

   185185  

   2525  

   150150  

   442442  

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rozwiązaniem równania    t  : 5 + 8 = 13t\ \ :\ 5\ +\ 8\ =\ 13   jest liczba

  answer choices

   185185  

   2525  

   150150  

   442442  

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Znajdź liczbę, która spełnia to równanie.

  answer
  7
 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Znajdź liczbę, która spełnia to równanie.

  answer
  32
 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Znajdź liczbę, która spełnia to równanie.

  answer
  9
 • Question 34
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Obwód trójkąta wynosi

  answer choices

  b + b + 10b\ +\ b\ +\ 10

  b + b 10b\ +\ b\ -\ 10

  b +b b\ +b\

  b b 10b\ \cdot\ b\ \cdot\ 10

 • Question 35
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zosia i Daniel mają razem 26 lat. Za trzy lata razem będą mieli

  answer choices

  29 lat

  32 lata

  21 lat

  78 lat

 • Question 36
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mateusz i Wiktor w ciągu tygodnia napisali razem 557 SMS-ów. Jeśli Mateusz napisał o 7 SMS-ów więcej, to Wiktor napisał

  answer choices

  275 SMS-ów

  175 SMS-ów

  375 SMS-ów

  550 SMS-ów

 • Question 37
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Łukasz poszedł na spacer do parku Jana Pawła II i szedł ze średnią prędkością   2 kmh.2\ \frac{km}{h}.  Spacer trwał  2 h.2\ h.  

  answer choices

   Przeszedł  5 km5\ km  

  Przeszedł   2 km2\ km  

  Przeszedł   6 km6\ km  

  Przeszedł    4 km4\ km  

 • Question 38
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Adrian kupił n telefonów za 4999 zł za sztukę. Razem zapłacił

  answer choices

  4999 zł n4999\ zł\ \cdot\ n

  4999 zł + n4999\ zł\ +\ n

  4999 zł n4999\ zł\ -\ n

  4999 zł : n4999\ zł\ \ :\ n

 • Question 39
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sandra ma k kwiatków w pokoju, a Magdalena y kwiatów. Razem dziewczyny mają

  answer choices

   (k+y) kwiatoˊw\left(k+y\right)\ kwiatów  

   (ky) kwiatoˊw\left(k-y\right)\ kwiatów  

   (k  y) kwiatoˊw\left(k\ \cdot\ y\right)\ kwiatów  

   (k : y) kwiatoˊw\left(k\ :\ y\right)\ kwiatów  

 • Question 40
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sebastian pomagał w sprzątaniu kuchni. Umył l lodówek i o 2 więcej stolików. Razem posprzątał przedmiotów 

  answer choices

   l + l + 2 l\ +\ l\ +\ 2\   

   l + l  2l\ +\ l\ -\ 2  

   22  

   l + 2l\ +\ 2  

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game