World Languages

11th

grade

Image

TỪ ẤY

37
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Dòng nào nói không đúng về tác giả Tố Hữu?

  A. Tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, quê Thừa Thiên-Huế.

  B. Thuở nhỏ học trường Quốc học Huế, năm 1938 được kết nạp vào Đảng Cộng sản.

  C. Sinh năm 1920, mất năm 2004.

  D. Sự nghiệp thơ ca gắn liền với sự nghiệp cách mạng. Thơ ông luôn gắn bó và phản ánh chân thật những chặng đường cách mạng của dân tộc Việt Nam.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Nhan đề Từ ấy của Tố Hữu được hiểu như thế nào?

  A. Thời điểm thực dân Pháp bắt giam vào ngục tù.

  B. Giây phút gặp được các chiến sĩ cộng sản hoạt động bí mật.

  C. Giây phút bước chân vào cuộc đời hoạt động cách mạng.

  D. Giây phút giác ngộ ánh sáng của lí tưởng cộng sản.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Bài thơ “Từ ấy” ra đời trong hoàn cảnh nào?

  A. Vào năm 1938, khi tác giả được kết nạp vào Đảng Cộng sản.

  B. Vào năm 1945, khi Cách mạng tháng Tám thắng lợi.

  C. Vào năm 1975, khi đất nước thông nhất.

  D. Vào năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?