pencil-icon
Build your own quiz

Chemistry

10th

grade

Image

10. Sınıf Mol Kavramı

42
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  0,25 mol CH4 bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  0,25.NA tane atom içerir.

  1,505x1023 tane C atomu içerir.

  NA tane hidrojen atomu içerir.

  1.25 mol atom içerir.

  0,25 .NA tane molekül içerir.

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Bağıl Atom Kütlesi 23 olan Na elementi için,

  I. Bir tane sodyum atomu 23/NA gramdır.

  II. NA tane sodyum atomu 23 gramdır.

  III. 46 akb sodyum atomu 46 gramdır.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  Yalnız I

  Yalnız II

  I ve II

  II ve III

  I, II ve III

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  1 mol H2O (k) bileşiği ile ilgili;


  I. 2 tane Hidrojen atomu içerir.

  II. 0,5 molünde 0,5 mol oksijen atomu vardır.

  III. Normal Şartlar altında 22,4 litre hacim kaplar.

  Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

  Yalnız II

  I ve II

  I ve III

  I ve III

  I, II ve III

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?