Knjigovodstvena konta-Ponavljanje
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (31 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pružanje točnih i ažurnih podataka zadaća je:

  answer choices

  računovodstva

  financija

  knjigovodstva

  hrvatskog jezika

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Vođenjem knjigovodstva prema sustavu knjigovodstvenih konta organiziraju se tekući knjigovodstveni podatci sa svim pojedinostima potrebnima u poslovanju.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Konto znači račun i iskazuje kretanje i stanje

  answer choices

  imovine

  obveza

  rashoda

  prihoda

  financijskog rezultata

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Konta služe za

  answer choices

  opis poslovne promjene

  unos tekućih podataka

  izdatak

  primitak

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Lijevi krak konta označuje pojam duguju, d desni krak pojam potražuje.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Izraze duguje često zamjenjujemo izrazima

  answer choices

  priznati konto

  rasteretiti konto

  knjižiti ulaz

  knjižiti primitak

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Izraze potražuje često zamjenjujemo izrazima

  answer choices

  teretiti konto

  zadužiti konto

  knjižiti ulaz

  knjižiti izlaz

  odobriti konto

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Lijeva strana konta predstavlja

  answer choices

  ulaz, izdatak, prihod

  izlaz, primitak, rashod

  izlaz, prihod, rashod

  ulaz, primitak, rashod

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Desna strana konta predstavlja

  answer choices

  ulaz, primitak, rashod

  ulaz, izdatak, rashod

  izlaz, primitak, prihod

  izlaz, izdatak, prihod

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Osoba koja prima neko dobro potražuje, a ona koja daje neko dobro duguje.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Osoba koja prima neko dobro duguje, a ona koja daje neko dobro potražuje.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Svaku poslovnu promjenu obvezno knjižimo na dva konta.

  answer choices

  ponekad

  uvijek

  nikada

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Knjiženje iste poslovne promjene na dva konta, od kojih jedan konto duguje, a drugi potražuje je

  answer choices

  načelo jednostavnog knjigovodstva

  načelo dvojnoga knjigovodstva

  pravilo desne ruke

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kontni plan je sustavni raspored konta razvrstanih prema

  answer choices

  broju

  nazivu

  matičnom broju

  sadržaju

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Knjiženje poslovnih promjena obavlja se prema rasporedu konta u kontnom planu.

  answer choices

  netočno

  točno

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kontni plan ima

  answer choices

  6.razreda

  9.razreda

  7.razreda

  10.razreda

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Prema obliku razlikujemo ove knjigovodstvene konte:

  answer choices

  konto po pagini ili jednostrani konto

  konto po foliju ili dvostrani konto

  stepeničasti konto

  T-konto

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Obilježja konta:

  answer choices

  jedna strana stoji nasuprot drugoj kao stranice u knjizi

  na lijevoj strani konta nalaze se stupci: nadnevak, opis i duguje

  na desnoj su strani konta stupci: nadnevak, opis i potražuje

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Stepeničasti konto zapravo konto po pagini, samo s tom razlikom što ima dva novčana stupca (duguje i potražuje).

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Knjiženje poslovne promjene na jedan konto zove se knjigovodstvena stavka.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Knjiženje iste poslovne promjene prema načelu međusobne povezanosti na odgovarajući drugi konto zove se

  answer choices

  protustavka

  međustavka

  stavka

  T-konto

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Knjiženje poslovne promjene u kojem samo jedan konto duguje, a jedan potražuje nazivamo

  answer choices

  dvostavnim knjiženjem

  knjiženjem

  jednostavnim knjiženjem

  protustavkom

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Knjiženje u kojem jedan konto potražuje, a više konta duguje, ili obratno, nazivamo

  answer choices

  dvostavno knjiženje

  jednostavno knjiženje

  složenim knjiženjem

  knjigovodstvena stavka.

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Saldo je

  answer choices

  zbroj potražne i dugovne strane

  razlika između zbroja dugovne i zbroja potražne strane

  stanje konta

  početno stanje

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Otvaranje konta, tj. unošenje prvoga knjiženja na konto, redovito se obavlja iz zaključne bilance.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dugovni saldo je kad je potražna strana veća od dugovne.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Potražni saldo je kad je dugovna strana veća od potražne.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ako je zbroj dugovne strane jednak zbroju potražne, kažemo da konto

  answer choices

  ima dugovni saldo

  ima potražni saldo

  nema saldo

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zaključiti knjigovodstveni konto znači u i utvrditi stanje koje je nastalo nakon tih promjena potkraj poslovne godine ili prema potrebi.

  answer choices

  utvrditi vrijednost nastalih promjena tijekom godine

  prema potrebi

  utvrditi stanje nakon promjena na početku poslovne godine

  utvrditi stanje nakon promjena potkraj poslovne godine

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Konti se redovito zaključuju na kraju poslovne godine ili u trenutku prestanka rada (likvidacije) tvrtke.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pri zaključivanju konta prazan, tj. neispisan prostor na kontu poništava se kosom izlomljenom crtom koja se zove

  answer choices

  početni saldo

  zaključni saldo

  saldo izravnanja

  knjigovodstveno koljeno

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game