องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (5 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทยทั้งหมด

  answer choices

  ลีลาการใช้ท่ารำ/จังหวะ

  การแต่งกาย/ผู้แสดง

  อุปกรณ์การแสดง/ดนตรี

  ผู้จัดการแสดง/สถานที่แสดง

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  จังหวะที่ใช้ในการแสดงมีความสำคัญอย่างไร

  answer choices

  เป็นสิ่งที่ทำให้ท่ารำมีความสมบูรณ์ สวยงาม

  เป็นพื้นฐานในการแสดง ทำให้การแสดงสวยงาม พร้อมเพียง

  เป็นองค์ประกอบนาฏศิลป์ที่ทำให้ผู้แสดงมีความสวยงาม

  เป็นสิ่งที่ใช้ประกอบการแสดงเพื่อทำให้ผู้ชมชื่นชอบประทับใจ

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อให้คือลักษณะของการแต่งกาย "ชุดยืนเครื่องพระ" ที่มีการเลียนแบบมาจากเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์ไทย

  answer choices
 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยคือข้อใด

  answer choices

  วงออเคสตร้า

  วงปี่พาทย์

  วงดนตรีสากล

  วงซิมโฟนี

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือองค์ประกอบนาฏศิลป์ประเภทการฟ้อนรำหรือลีลาที่ใช้ในการรำ

  answer choices

  ระนาดเอก/ตะโพน

  นาฏยศัพท์/ภาษาท่า

  ศีรษะโขน/ชฎา

  บทร้อยกรอง/ทำนองเพลง

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game