Quiz
Síkgeometria
2 months ago by
andi08308
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (20 questions) Show answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Háromszög belső szögfelezőinek közös metszéspontja a .................. körének középpontja.

  answer choices

  beírt

  körülírt

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Adott a síkban három egyenes. Hány olyan pontot találhatunk a síkon, amely mindhárom egyenestől egyenlő távolságra van?

  answer choices

  0

  1

  2

  3

  4

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Melyik egyenlet feleltethető meg a képnek?

  answer choices

  a2 + b2 = c2

  b2 + c2 = a2

  a2 + c2 = b2

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Háromszög oldalfelező merőlegese azon pontok halmaza a síkon, amelyek egyenlő távolságra vannak a háromszög ...

  answer choices

  két oldalától.

  két csúcsától.

  két szögétől.

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Két egymást metsző egyenestől egyenlő távol lévő pontok halmaza a síkon két olyan egyenes, amelyek ...

  answer choices

  párhuzamosak egymással.

  merőlegesek egymásra.

  akkora szöget zárnak be, mint az eredeti két egyenes.

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mi állapítható meg sokszög belső szögéről és a hozzá tartozó külső szögről?

  answer choices

  mellékszögek

  pótszögek

  kiegészítő szögek

  váltószögek

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Melyek párhuzamos szárú szögek?

  answer choices

  α\alpha -val jelölt szögek

  β\beta -val jelölt szögek

  γ\gamma -val jelölt szögek

  Nincs ilyen az ábrán.

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Lerajzoltunk a füzetünkbe egy 150°-os szöget. Anna azt mondta, hogy ez egy konvex szög, Béla pedig azt, hogy konkáv. Kinek volt igaza?

  answer choices

  Annának

  Bélának

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cili azt vizsgálta, hogy a különböző típusú háromszögeknél melyik nevezetes pont hová esik a háromszöghöz képest. Hány cellát töltött ki rosszul?

  answer choices

  0

  1

  2

  3

  4

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Lehet-e háromszöget szerkeszteni egy 2 cm, egy 3 cm és egy 5 cm hosszú szakaszból?

  answer choices

  Igen

  Nem

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Egy háromszög szögei a szokásos jelölésekkel:
   α\alpha  = 20°,  β\beta  = 60°,  γ\gamma  = 100°
  Melyik oldalhoz tartozik a legrövidebb magasság?

  answer choices

  a

  b

  c

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Egyenlő szárú háromszög melyik magasságáról mondhatjuk el minden esetben, hogy merőleges a megfelelő oldalra, valamint oldalt is és szöget is felez?

  answer choices

  Csak az alaphoz tartozóról.

  Csak a szárhoz tartozóról.

  Mindkettőről.

  Egyikről sem.

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  1. Ha egy négyszög deltoid, akkor átló merőlegesek egymásra.
  2. Ha egy négyszög átlói merőlegesek egymásra, akkor a négyszög deltoid.
  answer choices
  1. Igaz
  2. Hamis
  1. Igaz
  2. Igaz
  1. Hamis
  2. Igaz
  1. Hamis
  2. Hamis
 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Általános esetben mely tulajdonság nem jellemzője a paralelogramma átlóinak?

  answer choices

  Felezik egymást.

  Merőlegesek egymásra.

  Egyenlő hosszúak.

  Felezik a szögeket.

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Egy derékszögű háromszög oldalai 6 cm, 8 cm és 10 cm hosszúak. Milyen hosszú a körülírt kör sugara?

  answer choices

  3 cm

  4 cm

  5 cm

  A felsoroltaktól különböző.

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mekkora annak a rombusznak a kerülete, amelynek területe 35 cm2 és magassága 7 cm?

  answer choices

  5 cm

  10 cm

  20 cm

  40 cm

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hány oldalú az a konvex sokszög, amelynek egy csúcsából 13 átló húzható?

  answer choices

  13

  14

  15

  16

  17

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mi a trapézok és deltoidok halmazának metszete?

  answer choices

  rombuszok

  négyzetek

  paralelogrammák

  téglalapok

  egyenlő szárú trapézok

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mekkora a szabályos tízszögek egy belső szöge?

  answer choices

  36°

  126°

  144°

  170°

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Van-e olyan paralelogramma, ami nem trapéz?

  answer choices

  Van.

  Nincs.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Create
Join a game