Európa a két világháború között
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (30 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hová került át a világ pénzügyi központja az I. vh. után?

  answer choices

  London

  Párizs

  Moszkva

  New York

  Washington

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Miért adott kölcsönt az USA az I. vh-ban vesztes Németországnak?

  answer choices

  Hogy helyreállítsa az európai hatalmi egyensúlyt.

  Hogy enyhítsen a létminimum alatt élő németek szenvedésein.

  Azért, hogy a németek ki tudják fizetni a háborús jóvátételt Angliának és Franciaországnak, akik ezáltal képessé válnak törleszteni az I. vh. során kapott kölcsönöket az USA-nak.

  A Németországban tevékenykedő amerikai nagyvállalatok megsegítése miatt.

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Válaszd ki azokat az államokat a felsorolásból, ahol a két világháború közötti időszak során szélsőbal- vagy szélsőjobboldali, önkényuralmi jellegű politikai erők kerültek hatalomra!

  answer choices

  Németország

  USA

  Oroszország

  Olaszország

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Melyik nem igaz a weimari köztársaságra? (1 helyes válasz)

  answer choices

  Németországban volt.

  Szociáldemokrata volt.

  Kommunista volt.

  I. világháború után jött létre.

  Polgári demokrácia jellemezte.

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Melyik állítás nem igaz a Népszövetségre? (1 helyes válasz)

  answer choices

  Más néven Nemzetek Szövetsége.

  Célja a béke megőrzése, háború elkerülése.

  Németországot sosem vették fel.

  Egy amerikai elnök javasolta életre hívását.

  Röviddel az I. világháború után jött létre.

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hogyan szerezte meg Olaszország Fiumét, miután az I. vh-ban nem nekik ítélték meg a várost?

  answer choices

  Olasz nacionalisták szerezték meg az új délszláv államtól, Jugoszláviától.

  Az olasz reguláris hadsereg szerezte meg az új délszláv államtól, Jugoszláviától.

  Olasz nacionalisták szerezték meg az új délszláv államtól, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságtól.

  Az olasz reguláris hadsereg szerezte meg az új délszláv államtól, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságtól.

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hogyan nevezzük Benito Mussolini feltétlen híveit?

  answer choices

  feketeingesek

  barnaingesek

  vörösingesek

  fehéringesek

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mely fogalmak nem köthetők a fasiszta Olaszországhoz? (több helyes válasz)

  answer choices

  korporációs rendszer

  lateráni szerződés

  führer

  duce

  felhatalmazási törvény

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kitől származhat az idézet?

  "1921 óta fajgyűlölő vagyok. Nem értem, miért hisznek engem Hitler utánzójának. Faji tudatot kell adnunk az olaszoknak"

  answer choices

  Adolf Hitler

  Benito Mussolini

  III. Viktor Emánuel

  Sztálin

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Melyik válasz jellemzi a legpontosabban Mussolini hatalomátvételét?

  answer choices

  demokratikus módon történt szabályos választások útján

  fasiszta fegyveres erők felvonultatásával történt kényszer hatására, de harc nélkül

  fasiszta fegyveres erők felvonultatásával történt kényszer hatására, fegyveres harccal

  választási csalások útján történt

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Melyik ország nem tartozott Köztes-Európához? (1 helyes válasz)

  answer choices

  Olaszország

  Lengyelország

  Csehszlovákia

  Finnország

  Görögország

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mely országok nem léteztek soha az I. világháború előtt? (2 helyes válasz)

  answer choices

  Lengyelország

  Észtország

  Románia

  Csehszlovákia

  Finnország

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Válaszd ki azokat a válaszokat, amelyek illenek Csehszlovákiára! (2 helyes válasz)

  answer choices

  nemzetállam

  fejlett ipar

  csorbítatlan kisebbségi jogok

  polgári demokrácia

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Melyik két személy volt csehszlovák származású az alábbiak közül?

  answer choices

  Beneš

  Piłsudski

  Clemenceau

  Masaryk

  Tito

 • Question 15
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mikor vette át Lenin a hatalmat?

  answer choices

  1917

  1922

  1929

  1938

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Milyen következménye volt annak, hogy Lenin államosította az ipart, a kereskedelmet és elvették a parasztoktól a földeket?

  answer choices

  gazdasági konszolidáció állt be

  stagnálni kezdett a gazdaság

  a termelés a töredékére esett vissza, a piac megszűnt

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mi jellemzi a tervutasításos rendszert?

  answer choices

  A hatalom egy ember kezében összpontosul, totális diktatúra van.

  A gazdaságban a kapitalizmus érvényesül.

  A hatalom utasítás alapján száműzi (Gulág) vagy kiiktatja a politikai ellenfeleket.

  A gazdaságot egy központi apparátus irányítja, ami időarányos teljesítési kvótákat szab a gazdálkodó szervezeteknek.

 • Question 18
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Igaz vagy hamis? Sztahanovisták alatt a túlbuzgó munkamániás kommunistákat értjük?

  answer choices

  Igaz

  Hamis

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kik a kulákok? (1 helyes válasz)

  answer choices

  Kommunistaellenes megvetendő alakok.

  Kapitalista nagyvállalkozók.

  Jómódú parasztok.

  Szegény pórnép.

  Kommunista pribékek.

 • Question 20
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Melyik évben tört ki a világgazdasági válság?

  answer choices

  1917

  1919

  1924

  1929

  1932

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Milyen következményekkel járt a világgazdasági válság? (több helyes válasz lehet)

  answer choices

  Megrendült a Szovjetunió.

  Megerősödtek a politikában a szélsőjobb és a szélsőbal.

  Tömeges munkanélküliség és éhínség köszöntött a világra.

  Megnövekedett a demokráciára való igény.

 • Question 22
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mit javasolt Keynes, az angol közgazdász a gazdasági világválság kezelésére? (1 helyes válasz)

  answer choices

  megszorításokat

  költségvetés csökkentését

  a piaci kínálat növelését

  állami beavatkozást a fogyasztás ösztönzésére

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Melyik az az egy állítás, ami nem igaz a New Deal-re?

  answer choices

  Franklin Roosevelt amerikai elnök nevéhez fűződik.

  A költségvetés csökkentésével orvosolta a válságot.

  Közmunkaprogramot hirdetett meg.

  Állami beruházásokkal teremtettek munkát. Pl: autópálya építése, folyószabályozás

 • Question 24
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Melyikhez volt Hitlernek a legnagyobb tehetsége az alábbiak közül?

  answer choices

  festéshez

  szónokláshoz

  csajozáshoz

  emberi kapcsolatok kiépítéséhez

  íráshoz

 • Question 25
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Melyik állítás nem igaz a sörpuccsra. (1 helyes válasz)

  answer choices

  A nácik ezzel kerülnek hatalomra.

  Egy sörcsarnokból indult.

  Hitler börtönbe kerül miatta.

  Az 1920-as években történt.

 • Question 26
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Az alábbi ideológiák közül hány nem jellemző Hitlerre?

  nemzetiszocializmus, antiszemitizmus, nacionalizmus, fajelmélet, antibolsevizmus

  answer choices

  0

  1

  2

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mi volt Hitler pártjának a neve?

  answer choices

  NSMPA

  NSADP

  NSDAP

  NSNDP

 • Question 28
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hogyan nevezzük azt az eseményt, amikor Hitlerék leszámoltak a kellemetlenné váló rohamosztaggal, az SA-val?

  answer choices

  Kristályéjszaka

  Hosszú kések éjszakája

  Szent Bertalan éjszakája

  Nászéjszaka

 • Question 29
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kitől származhat az idézet?

  "Zsidók voltak azok, akik a négereket a Rajna partjára hozták azzal a határozott célkitûzéssel, hogy az ebbõl folyó vérfertõzés tönkretegye a gyûlölt fehér fajt, letaszítsa kulturális és politikai magaslatáról, és önmagát tegye e faj urává."

  answer choices

  Adolf Hitler

  Benito Mussolini

  Sztálin

  Karl Marx

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nagy valószínűség szerint kik gyújtották fel a Reichstagot?

  answer choices

  nácik

  kommunisták

  olasz fasiszták

  Hitler ellenzői

  demokraták

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game