Other

PJK TINGKATAN 2 RAGBI SENTUH

205
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Ragbi sentuh berasal dari negara

  Australia

  Amerika Syarikat

  Jerman

  Belanda

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Permainan ini dapat meningkatkan ___________ kemahiran asas dan tidak membahayakan.

  5

  6

  7

  8

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Permainan ragbi sentuh hanya boleh dijalankan di padang sahaja.

  Betul

  Salah

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes