Глаголски облици за шестаке
an hour ago
saleprof_98209
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (15 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  У наслову романа Орлови рано лете употребљен је један глагол. Како гласи његов инфинитив?

  answer choices

  летити

  лети

  лете

  летети

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Колико глагола запажаш на следећој слици?

  answer choices

  један

  два

  три

  четири

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Алекса је на крају петог часа рекао: Ће се видимо сутра. Означи назив глаголског облика који је Алекса неправилно употребио.

  answer choices

  перфекат

  футур први

  презент

  аорист

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Означи правилно обликовану ученичку изјаву.

  answer choices

  Нисам урадио задатак.

  Нико ми није реко.

  Мислео сам да немамо ништа за домаћи.

  Нисам бијо у школи.

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  У енглеском језику је to be, у француском être, а у српском је то помоћни глагол:

  answer choices

  јесам

  хтети

  бити

  моћи

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Шта треба да стоји уместо знака питања:

  плакати: плачу = сећи: ?

  answer choices

  сечу

  секу

  режу

  сецкају

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  У анкети су била понуђена четири одговора. Један од њих је неправилно написан. Пронађи га.

  answer choices

  ДА

  НЕ

  НЕЗНАМ

  НИСАМ СИГУРАН

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Огњен је радосно узвукнуо: ,,Заврших домаћи!” Који глаголски облик је Огњен употребио?

  answer choices

  перфекат

  плусквамперфекат

  аорист

  имперфекат

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Један од глагола има исти облик инфинитивне и презентске основе. Пронађи га.

  answer choices

  волети

  читати

  плесати

  пити

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Који назив глаголског облика недостаје да би низ био потпун?

  аорист, перфекат, имперфекат _____________

  answer choices

  плусквамперфекат

  футур први

  презент

  инфинитив

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Подвучена реч у наслову Путовање у путопис је:

  answer choices

  именица

  глагол

  придев

  заменица

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Сви примери глагола у датом графиту су у истом глаголском облику. Означи његов назив.

  answer choices

  перфекат

  аорист

  презент

  футур први

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Школски задаци ми нису задавали много бриге.


  Означи одреднице које се везују за подвучени глаголски облик.

  answer choices

  перфекат

  одричан облик

  потврдан облик

  радни глаголски придев

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Како би овај натпис гласио у плусквамперфекту?

  answer choices

  Био сам обојио мајицу.

  Обојих мајицу.

  Бејах обојио мајицу.

  Обојио мајицу.

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Јана је направила свој план за суботу.


  ЈАНИН ПЛАНЕР


  Устати у 8.00.

  Проверити мејлове.

  Доручковати у 9.00.

  Урадити домаћи од 9.00 до 10.00.

  Изаћи у шетњу са другарицама у 12.00.


  У њеном планеру присутан је само један глаголски облик. Означи његов назив.

  answer choices

  радни глаголски придев

  инфинитив

  презент

  футур први

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game