Other

Image

PRANATACARA LAN SESORAH

11
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Kang ora kalebu dasanamane tembung Pranatacara yaiku ....

  Panata adicara

  Pambagyaharja

  Panata acara

  Pambiwara

  Pewara

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  ”Para pepundhen para pinisepuh ingkang dahat kinabekten”. Ukara iki kalebu perangan ....

  salam pambuka

  atur pakurmatan

  atur pangayubagya

  tetepungan

  atur puji syukur

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Bedane teks pranatacara karo pamedharsabda, bisa dititeni ing perangan ....

  Pambuka

  Rantaman adicara

  Isi

  Panutup

  Papan lungguhe

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes