Social Studies

2nd -

3rdgrade

Image

Naród i mniejszości narodowe_1Ap_praca klasowa

51
plays

16 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Czynnikiem, który miał wpływ na ukształtowanie się narodów zachodnioeuropejskich, była:

  odgórna integracja terytorium i społeczeństwa.

  przejście od narodu do państwa.

  wpływ pochodzenia jednostki na jej przynależność narodową.

  rozdzielenie narodowości i obywatelstwa.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Wskaż cechy identyfikujące część subiektywną świadomości narodowej.

  • utożsamianie się z danym narodem

  • deklarowanie przynależności do narodu

  • odróżnianie „swoich” od obcych

  • więź emocjonalna ze wspólnotą narodową

  • wiedza o historii, tradycji i obyczajach

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  2 minutes
  1 pt

  Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie.

  O jednym ze stereotypów

  Stereotyp, podobnie jak język, jest równocześnie trwały i zmienny. […] Przykładem może być obraz […] bardzo stary, ukształtowany jeszcze w kulturze staropolskiej, z dominacją cech negatywnych. […] ma nazwę urobioną od słowa „niemy”, „niemota”, a więc był przez naszych przodków postrzegany jako ktoś, z kim trudne […] było porozumienie się słowne. Do dziś często określa się [jego – dop. aut.] język […] jako „szwargot”, język ten jest prototypowo traktowany przez Polaków jako język obcy. […] to był nie-katolik, luteranin, heretyk. Potem wróg, zaborca, agresor, oprawca. […] Dziś zwłaszcza młodzi Polacy widzą [go – dop. aut] przede wszystkim jako Europejczyka.


  https://pismofolkowe.pl/artykul/stereotypy-mieszkaja-w-jezyku-2663.


  Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.


  W tekście opisano stereotyp:

  Rosjanina

  Żyda

  Ukraińca

  Niemca

  Włocha

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?