Business

Perniagaan Tingkatan 4: Bab 2 Trend Semasa Dalam Perniagaan

54
plays

25 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Antara yang berikut, manakah yang merupakan peranan Bank Negara Malaysia?

  Memberikan pinjaman kepada orang ramai

  Memantau dan mengawal keadaan ekonomi

  Menyediakan kemudahan infrastruktur perniagaan

  Menerima tabungan daripada orang awam

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Antara yang berikut, agensi manakah yang melakukan aktiviti pungutan cukai?

  TEKUN Nasional

  MARA

  MARDI

  Lembaga Hasil Dalam Negeri

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Syarikat Petrom Berhad terlibat dalam perniagaan berasaskan bahan mentah. Syarikat mendapat pelepasan cukai disebabkan syarikat merupakan perniagaan berstatus Koridor Raya Multimedia (MSC).


  Apakah jenis pelepasan cukai yang diterima oleh syarikat tersebut?

  Taraf perintis

  Potongan cukai

  Elaun cukai pelaburan

  Elaun pelaburan semula

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes