Geography

GEO T3 BAB 11: KITAR SEMULA

32
plays

47 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Pilih kenyataan yang BENAR mengenai konsep kitar semula.

  Menjual semula bahan sisa pepejal

  Memungut sisa pepejal untuk kegunaan peribadi

  Menjalankan aktiviti pembakaran sisa pepejal secara terbuka

  Memungut dan mengasingkan sisa pepejal mengikut kategori

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Konsep amalan kitar semula merujuk kepada

  mengurangkan sisa pepejal

  menggunakan barangan secara berulang kali

  menghasilkan semula produk sama jenis atau baharu

  menggunakan bekas makanan sendiri untuk membungkus makanan

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Antara yang berikut, yang manakah kepentingan amalan kitar semula?

  Meningkatkan suhu bumi

  Memelihara sumber hutan

  Meningkatkan pendapatan

  Pencemaran udara meningkat

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes