WASATIYAH MENJAMIN KECEMERLANGAN UMAT
2 minutes ago
g_98004322_65092
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (10 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah maksud wasatiyah kecuali

  answer choices

  Sederhana

  Seimbang

  Melampau

  Adil

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah sikap murid yang mengamalkan wasatiyah?

  answer choices

  Tidak tekun dalam menuntut ilmu

  Melakukan aktiviti tanpa mengikut jadual yang disusun

  Melakukan perkara yang tidak disukai guru

  Adanya keseimbangan antara belajar, beribadat dan bermain

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah benar tentang konsep wasatiyah?

  answer choices

  Konsep wasatiyah membawa keadilan kepada manusia sejagat

  Konsep wasatiyah menjamin kebahagiaan di dunia semata-mata

  Konsep wasatiyah melahirkan manusia yang ketinggalan dalam bidang tertentu

  Konsep wasatiyah tidak menyuruh manusia maju dalam bidang ekonomi

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah cara mengamal sifat wasatiyah kecuali

  answer choices

  Bekerja mencari rezeki yang halal

  Membelanjakan harta dengan cara yang betul

  Melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran

  Menggunakan akal untuk melakukan kezaliman dan keganasan

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud prinsip kesederhanaan?

  answer choices

  Melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas, serta mematuhi segala syarat yang ditetapkan

  Memenuhi keperluan jasmani, rohani, dan akhlak secara sempurna

  Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa, dan tempat

  Pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar serta berkeyakinan teguh kepada Allah SWT

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud prinsip keseimbangan?

  answer choices

  Melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas, serta mematuhi segala syarat yang ditetapkan

  Memenuhi keperluan jasmani, rohani, dan akhlak secara sempurna

  Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa, dan tempat

  Pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar serta berkeyakinan teguh kepada Allah SWT

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud prinsip keadilan?

  answer choices

  Melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas, serta mematuhi segala syarat yang ditetapkan

  Memenuhi keperluan jasmani, rohani, dan akhlak secara sempurna

  Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa, dan tempat

  Pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar serta berkeyakinan teguh kepada Allah SWT

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud prinsip kecemerlangan?

  answer choices

  Melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas, serta mematuhi segala syarat yang ditetapkan

  Memenuhi keperluan jasmani, rohani, dan akhlak secara sempurna

  Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa, dan tempat

  Pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar serta berkeyakinan teguh kepada Allah SWT

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berapakah prinsip wasatiyah?

  answer choices

  4

  5

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah hikmah melaksanakan prinsip wasatiyah

  answer choices

  Dapat menempuh kehidupan dengan tenang kerana emosi dan jasmani seimbang

  Syiar dan keagungan Islam dapat ditegakkan kerana umatnya berakhlak mulia

  Ekonomi dapat dijana dengan baik kerana korupsi dan pembaziran dapat dibasmi

  Semua jawapan berikut

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game