Ostrosłupy
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (12 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Liczba wierzchołków ostrosłupa jedenastokątnego wynosi: 
  answer choices
  10
  11
  12
  22
 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q. Wysokość narysowanego ostrosłupa oznaczono literą:
  answer choices
  k
  l
  m
  n
 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q. Podstawą ostrosłupa, który ma 12 krawędzi, jest:
  answer choices
  dwunastokąt
  czworokąt
  sześciokąt
  trójkąt
 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q. Który rysunek przedstawia siatkę ostrosłupa?
  answer choices
  C
  D
  B
  A
 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Bryła widoczna na zdjęciu ma:
  answer choices
  3 ściany boczne i 1 podstawę
  4 ściany boczne i 2 podstawy
  4 ściany boczne i 1 podstawę
  4 podstawy i 1 ścianę boczną
 • Question 6
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ściany boczne ostrosłupa są:

  answer choices

  dowolnymi wielokątami

  prostokątami

  trójkątami

  kwadratami

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Liczba ścian bocznych ostrosłupa dwunastokątnego wynosi:

  answer choices

  10

  11

  12

  22

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ostrosłup pięciokątny ma

  answer choices

  5 ścian

  6 ścian

  7 ścian

  10 ścian

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q. 1. Jakie to bryły?
  answer choices
  stożki
  ostrosłupy
  trójkąty
  graniastosłupy
 • Question 10
  10 seconds
  Report an issue
  Q. Ta bryła jest ostrosłupem.
  answer choices
  Prawda
  Fałsz
 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jak nazywa się bryła widoczna na rysunku?

  answer choices

  graniastosłup czworokątny

  stożek

  ostrosłup pięciokątny

  ostrosłup czworokątny

 • Question 12
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Podstawą ostrosłupa sześciokątnego jest

  answer choices

  trójkąt

  kwadrat

  sześcian

  sześciokąt

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game